Fundacja z Hiszpanii szuka partnerów do projektu dot. zwalczania przemocy

Hiszpańska fundacja z Almerii (Hiszpania) zajmująca się kwestiami społecznymi poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Erasmus+ Działanie 2: partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji – kształcenie zawodowe. Tytuł roboczy projektu to: „Przemoc między dziećmi a młodzieżą: analiza i zapobieganie”.

Tematyka projektu skupia się na:

  • zapobieganiu przemocy i prześladowań wśród dzieci i młodzieży, również w szkołach,
  • konsekwencjach psychicznych, społecznych i intelektualnych zarówno dla ofiar, jak i sprawców przemocy.

Celem projektu jest wypracowanie metodologii dotyczącej zapobiegania przemocy i prześladowaniu. Stworzone zostaną kursy i szkolenia dla uczniów oraz studentów na temat zapobiegania prześladowaniu. W tworzenie aktywności i działań w ramach kursów będą zaangażowani partnerzy projektu.  

Program kursów będzie ułożony w ciąg systematycznie odbywających się zajęć, które będą podlegać ewaluacji w celu ich ulepszania. Podczas kursów będzie kładziony nacisk na grupy narażone na największe ryzyko przemocy, a także na problem równości płci. Poruszone będą też kwestie zapobiegania przemocy w internecie, edukacji z użyciem nowych technologii oraz ostrzegania przed konsekwencjami nienależytego użytkowania internetu oraz telefonów komórkowych. Priorytetem projektu jest to, aby działania dotarły do wszystkich uczniów na szczeblu edukacji podstawowej i wpłynęły na społeczeństwo.

Informacja o poszukiwaniu partnerów skierowana jest do wszystkich zainteresowanych problemem przemocy i prześladowań wśród dzieci i młodzieży.

Termin zgłoszeń mija 20 marca.

Kontakt:
Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu