Francuska agencja turystyczna poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Interreg Europe

Agencja turystyczna regionu Auvergne‐Rhône‐Alpes (Francja) poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Interreg Europe, Priorytet 1: Badania naukowe, postęp technologiczny i innowacje.

Celem projektu jest promocja innowacji w wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (augmented reality) w sektorze turystyki.

Działania w ramach projektu:

  • rozwijanie innowacji w wirtualnej rzeczywistości w sektorze turystyki,
  • zachęcanie start-upów i przedsiębiorstw w regionach partnerskich do rozwijania innowacji,
  • wypracowanie zaleceń dot. tworzenia przyjaznych warunków do rozwijania innowacji.

Poszukiwani partnerzy:

  • jednostki publiczne i organizacje pożytku publicznego mające doświadczenie we wdrażaniu programów finansowych w celu pobudzenia innowacji,
  • jednostki publiczne i organizacje pożytku publicznego posiadające wiedzę nt. funkcjonowania w wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości,
  • jednostki publiczne i organizacje pożytku publicznego działające w obszarze rozwoju turystyki,
  • wśród partnerów projektu większość z nich powinny stanowić podmioty zarządzające funduszami strukturalnymi.

Termin zgłoszeń mija 27 marca.

Kontakt:
Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu