Tureckie Stowarzyszenie Eksporterów Metalu i Minerałów poszukuje konsorcjum

Tureckie Stowarzyszenie Eksporterów Metalu i Minerałów (IMMIB) szuka konsorcjum, do którego  mogłoby dołączyć w celu wymiany dobrych praktyk.

IMMIB pragnie przystąpić się do istniejącego konsorcjum, aby podzielić się wiedzą nt. swoich rozwiązań w obszarze innowacji i badań oraz wsparcia MŚP. Stowarzyszenie jest zainteresowane współpracą w ramach programu Horyzont 2020 w zakresie naborów wniosków:

 1. Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation (ICT-11-2017),
 2. Micro- and nanoelectronics technologies(ICT-31-2017),
 3. Startup Europe for Growth and Innovation Radar (ICT-32-2017).

Do głównych obszarów, w których IMMIB prowadzi swoją działalność oraz uczestniczy w projektach, należą:

 • przedsiębiorczość,
 • kształcenie zawodowe,
 • wzornictwo przemysłowe,
 • zielona gospodarka i rozwój zrównoważony,
 • gospodarka o obiegu zamkniętym,
 • odpowiedzialność społeczna biznesu,
 • konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw,
 • badania, rozwój i innowacje.

Działania stowarzyszenia, które mogą być przedmiotem wymiany dobrych praktyk:

 • badania i analizy,
 • gromadzenie i udostępnianie danych z sektora prywatnego i instytucji publicznych,
 • badania, rozwój i innowacje,
 • działania wspierające innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach,
 • działania wspierające przedsiębiorczość, kreatywność, innowacyjność, podejmowanie ryzyka,
 • efektywne gospodarowanie zasobami, innowacje ekologiczne, technologie przyjazne środowisku,
 • zarządzanie mediami, publikacje w wielu językach, organizacja wydarzeń i szkoleń.

Stowarzyszenie liczy na współpracę z przedsiębiorstwami, instytucjami publicznymi, uniwersytetami, izbami handlowymi i przemysłowymi, organizacjami pozarządowymi lub jednostkami indywidualnymi.

Ostateczny termin zgłoszeń mija 7 kwietnia.

Kontakt:
Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu