Greckie centrum edukacyjne poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Erasmus+

Centrum szkolenia ustawicznego i zawodowego oraz uczenia się przez całe życie ERGASIA EKPEDEFTIKI w Grecji  (The Vocational Training and Lifelong Learning Center) poszukuje partnerów oraz koordynatorów do projektów w ramach programu Erasmus + Działanie 2: Partnerstwo strategiczne.

Centrum planuje przeprowadzenie trzech projektów:

1. „Zapewnienie dostawy wody w celu ograniczenia zmian klimatu” (EWSuCCI)

Głównym celem EWSuCCI jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do wody dla mieszkańców w różnych regionach Europy. Celem jest przeprowadzenie bilansu wodnego.

Grupy docelowe projektu:

 • użytkownicy końcowi (dostawcy wody),
 • władze publiczne zajmujące się kwestiami gospodarki wodnej i planowania przestrzennego,
 • naukowcy specjalizujący się w obszarze gospodarki wodnej i zmian klimatu oraz planiści,
 • społeczność zainteresowana sytuacją klimatyczną.

Poszukiwani partnerzy:

 • gminy,
 • ministerstwa,
 • instytuty badawcze,
 • uniwersytety.

2. Rozprzestrzenianie się umiejętności i know-how w ramach oszczędzania energii w budynkach użyteczności publicznej (SpEnSa).

Proponowany projekt ma na celu określenie kryteriów planowania stosowanych dla rozwiązań energooszczędnych zarówno w nowych, jak i starych budynkach.

Poszukiwani partnerzy:

 • gminy,
 • instytucje publiczne,
 • firmy budowlane,
 • inżynierowie.

3. Przedsiębiorczość u kobiet romskich (Power2ROMAwomen!).

Celem projektu jest wspieranie rozwoju innowacyjnych rozwiązań w odpowiedzi na problem z zatrudnieniem wśród romskich kobiet. Konieczność ich integracji ze społeczeństwem oraz na rynku pracy od dawna jest podkreślana w UE. Główną barierą jest brak edukacji, dlatego projekt promuje szkolenia dla romskich kobiet, mające na celu pomóc im zdobyć umiejętności, aby mogły ubiegać się o pracę na równi z innymi obywatelami.

Projekt ma na celu:

 • zmotywowanie do samozatrudnienia i poszukiwania pracy przez romskie kobiety,
 • wzmocnienie dialogu społecznego,
 • zwiększenie umiejętności grupy docelowej projektu.

Poszukiwani partnerzy:

 • gminy,
 • instytuty i stowarzyszenia romskie,
 • organizacje pozarządowe.

Termin składania wniosków mija 29 marca 2017 r.

Kontakt:

Agnieszka Wieczorek

agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu