Grupa badawcza z Hiszpanii zaprasza do współpracy projektowej w zakresie ICT

Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych z  hiszpańskiego Uniwersytetu w Jaén poszukuje partnerów do projektów w ramach programów:  Horyzont 2020, Trzeci program UE w dziedzinie zdrowia, EUREKA, COST (Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej) oraz LIFE. Potencjalne projekty będą umożliwiać postęp wiedzy, innowacji i rozwój w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Zespół pracowników naukowych prowadzi nowatorskie badania i oferuje swoją wiedzę w zakresie realizacji projektów w następujących dziedzinach:

  • poprawa dostępności aplikacji w zakresie informacji turystycznej;
  • diagnoza trudności w uczeniu się;
  • zarządzanie danymi przestrzennymi, skanowanie i zarządzanie modelami 3D, symulacje, druk 3D, inteligentne miasta  "smart cities";
  • baza danych muzycznych, aplikacje muzyczne;
  • rozwój systemu wspomagania decyzji biznesowych;
  • rozwój systemu e-biznes opierającego się na szeroko rozumianych rozwiązaniach teleinformatycznych, a w szczególności aplikacjach internetowych;
  • analiza scenariuszy energetycznych i badań marketingowych z wykorzystaniem eksploracji danych;
  • używanie bezprzewodowych sieci sensorowych do monitorowania środowiska.

Zainteresowane podmioty proszone są o kontakt z:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli