Hiszpańska spółka poszukuje partnerów do projektu dotyczącego europejskiej infrastruktury wodnej

Firma Ayesa poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Horyzont 2020 – nabór wniosków: „Działania innowacyjne - zapobieganie, wykrywanie, reagowanie i łagodzenie zagrożeń fizycznych i cybernetycznych dla europejskiej infrastruktury technicznej” (CIP-2016-2017).

Celem projektu jest stworzenie wspólnego systemu zarządzania europejską infrastrukturą krytyczną w zakresie infrastruktury wodnej. System ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa poprzez zapobieganie zagrożeniom, sprawne wykrywanie i reagowanie oraz łagodzenie ich skutków.

Poszukiwani partnerzy:
•  producenci produktów w zakresie automatyki i sterowania
• zarządcy infrastruktury wodnej (oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wodny pitnej, producenci produktów, usług i rozwiązań dla odbiorców przemysłowych, rolnictwa i gospodarstw domowych)
•  dostawcy rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej
•  eksperci w dziedzinie polityki ochrony infrastruktury krytycznej (sektor publiczny i niepubliczny).

Zainteresowane podmioty prosimy o szybki kontakt. Termin składania wniosków w naborze mija 25 sierpnia 2016.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli