Uniwersytet Cypryjski poszukuje partnerów do projektu dot. mobilności w Europie

Utworzono: środa, 02 grudzień 2015 08:47
Biuro Wielkopolski w Brukseli

Cypryjski Uniwersytet poszukuje partnerów do projektu dot. mobilności wewnątrz UE i jej wpływu na systemy społeczne i gospodarcze

Wydział Edukacji Uniwersytetu Cypryjskiego poszukuje partnerów do projektu dotyczącego mobilności wewnątrz UE i jej wpływu na systemy społeczne i gospodarcze. Projekt będzie realizowany w ramach programu Horyzont 2020 – obszaru Wyzwania Społeczne - Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa (nabór: REV-INEQUAL-04-2016).

Inicjatywa ta ma na celu zbadanie postrzegania mobilności w UE w mediach tradycyjnych i społecznościowych w różnych krajach oraz porównanie w tym kontekście przepływu ludności pomiędzy państwami członkowskimi UE oraz imigracji z państw trzecich, również w ujęciu historycznym. W ramach projektu zostanie poddana analizie rola mediów, partii politycznych i innych podmiotów opiniotwórczych w kształtowaniu opinii nt. mobilności, a także znaczenie systemu edukacji w tym zakresie.

Poszukiwani partnerzy to uniwersytety, ośrodki badawcze, organizacje pozarządowe, samorządy i jednostki z nimi powiązane oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w projekcie: 7 grudnia 2015.

Termin składania wniosków w naborze: 4 lutego 2016.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli