Hiszpański region poszukuje partnerów do projektu dot. certyfikacji w zakresie języków obcych

Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Regionu Murcja (Hiszpania) poszukuje partnerów do projektu „Certyfikacja w zakresie języków obcych w Europie” w ramach programu Erasmus+, Działanie 2. Partnerstwa Strategiczne – Współpraca dla innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Projekt ma na celu przyczynienie się do poprawy metodyki dydaktycznej oraz polepszenia standardów nauczania języków obcych, zwłaszcza wśród osób dorosłych.

Przy realizacji projektu przewidywane są następujące działania:

  • stworzenie wielojęzycznego poradnika dot. własności intelektualnej dla certyfikacji językowej
  • stworzenie międzynarodowego biura z materiałami dot. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference – CERF) przygotowanymi przez nauczycieli;
  • zbudowanie platformy internetowej pozwalającej na tworzenie materiałów dot. nauczania języków, a zwłaszcza oceny biegłości językowej w języku angielskim i hiszpańskim. Dodatkowo, utworzenie bazy egzaminów oceniających poziom biegłości, dostępnej dla praktyków i szerokiego grona odbiorców, zawierającej również zagadnienia dot. własności intelektualnej materiałów dydaktycznych;
  • zapoznanie się z zagadnieniami dot. wdrażania certyfikacji językowej w różnych państwach wynikającymi z CERF;
  • seminaria dot. metodyki w zakresie nauczania języków obcych i własności intelektualnej;
  • konferencja.

Projekt kierowany jest do urzędów, instytucji ds. edukacji, organizacji publicznych, uniwersytetów.

Czas trwania projektu: 24/36 miesięcy.

Przewidywany koszt projektu: 150 000 €
Przewidywanie dofinansowanie ze środków unijnych: 125 000 €

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w projekcie: 18 grudnia 2015.
Termin składania wniosków w naborze: 31 marca 2016.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli