Hiszpańskie miasto poszukuje partnerów do projektu dot. rewitalizacji ulic handlowych w miastach

Rada Miasta Igualada (Hiszpania) jest koordynatorem projektu „RetaiLink”, który jest realizowany w ramach programu URBACT III. Projekt przeszedł już pierwszy etap selekcji w programie i istnieje obecnie możliwość zaangażowania 3-4 nowych partnerów.

Celem „RetailLink” jest opracowanie zintegrowanej strategii na rzecz rewitalizacji miejsc handlu detalicznego w miastach średniej wielkości i sprawienie, że sektor handlu stanie się motorem rozwoju lokalnego i tworzenia nowych miejsc pracy.

Projekt jest odpowiedzią na tendencje przenoszenia sklepów do dużych centrów handlu i rozrywki, które często znajdują się na obrzeżach lub poza miastami. Obejmie on takie zagadnienia jak:

  • zwyczaje konsumenckie
  • modele sprzedaży detalicznej 
  • planowanie przestrzenne w miastach
  • działalność gospodarcza i kulturalna na poziomie lokalnym
  • tworzenia miejsc pracy w miastach

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli