Urząd gminy Katania szuka partnera w ramach projektu dot. tworzenia szlaków kulturowych

Utworzono: środa, 21 styczeń 2015 12:13
Biuro Wielkopolski w Brukseli

Urząd Gminy Katania szuka partnera w ramach programu „Kreatywna Europa” do projektu „Mappe/Urban Routes” [Mapy/szlaki miejskie]. Jest to interdyscyplinarny projekt polegający na wymianie artystycznej i kulturowej.

Jego celem jest stworzenie ścieżek kulturowych, które połączą dziedzictwo miasta i miejsca kulturalne graniczące z obszarami o innym charakterze. Miasta partnerskie będą zaangażowane w tworzenie wirtualnych tras przez wykorzystanie nowych technologii.

Celem projektu jest:

- promocja spotkań, dialogów i wymiana doświadczeń między artystami z różnych państw europejskich, którego celem jest stworzenie oryginalnych i wielodyscyplinarnych prac artystycznych i produkcji.

- wymiana doświadczenia między młodymi artystami z całej Europy i uznanych artystów zarówno z Europy i z całego świata

- ułatwienie dostępu do kultury, edukacji i szkoleń

- tworzenie w miastach partnerskich miejsc dla eksperymentów i warsztatów artystycznych. Muzea, dziedzictwa kulturalne, budynki historyczne miast partnerskich będą waloryzowane i łączone z podobnymi dobrami kulturalnymi z projektów miast partnerskich. Nowa technologia cyfrowa będzie używana do tworzenia tych połączeń między miastami.

- uwrażliwienie osób odpowiedzialnych za sztukę i za procesy integracji kultury, społeczeństwa i środowiska na nowe metody dialogu w celu rozwoju aktywnego społeczeństwa.

- promocja kreacji kulturalnej, artystycznej i ekspresywnej na szczeblu lokalnym i europejskim przez zwiększenie jego jakości. Po za tym, celem projektu jest wykorzystywanie nowych technologii, jako narzędzia ułatwiającego dostęp publiczności do kultury i sztuki.

Projekt kierowany jest do muzeów oraz do instytucji zarządzających muzeami.

Termin składania zgłoszeń mija 28.02.2015

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli