Angielska organizacja poszukuje partnerów do projektu dot. podnoszenia świadomości prawnej młodzieży

Law Centres Network - sieć centrów udzielających pomocy prawnej na terenie Wielkiej Brytanii, poszukuje partnerów do projektu dotyczącego podnoszenia świadomości w zakresie działania systemu prawa. Projekt skierowany jest do uczniów szkół średnich.

Uczniowie będą zdobywać wiedzę na temat dostępu do porad prawnych oraz możliwości korzystania z praw w obrębie własnego systemu prawnego. W ramach projektu zorganizowane zostaną interaktywne warsztaty prowadzone m.in. przez prawników.

Tematem przewodnim warsztatów będzie kwestia prawa do wypowiadania się w trakcie postępowania sądowego (art. 12 „Konwencji o prawach dziecka”).

Projekt będzie finansowany w ramach naboru DG Justice Komisji Europejskiej: JUST/2014/JPPI/AG/CHIL – Międzynarodowe projekty dotyczące praw dziecka w postępowaniu sądowym.

Zainteresowanych partnerów prosimy o szybki kontakt.

Kontakt:

Joanna Kubiak

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli