Przejdź do treści

Uniwersytet Cypryjski poszukuje partnerów do projektu dot. nauczania języków obcych

Uniwersytet Cypryjski poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Erasmus+, akcji 2 - „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk” (partnerstwo strategiczne).

http://ec.europa.eu/youth/programme/partnerships/strat_partnerships_en.htm

Projekt pt.: “Program na rzecz doświadczenia zawodowego” ma na celu:

1. naukę języka obcego dla dzieci pochodzących ze środowisk znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Postępy dzieci biorących udział w zajęciach będą monitorowane przez grupę pracowników naukowych.

2. umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego bezrobotnym absolwentom uczelni, którzy są uprawnieni do nauczania języków obcych.

Poszukiwani partnerzy to szkoły, które oferują studia dla nauczycieli języków obcych.

Zainteresowane podmioty prosimy o szybki kontakt. Termin składania wniosków projektowych: 1 października 2014 r.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Joanna.kubiak@wielkopolska.eu                                                             

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli