Rada Hrabstwa Hertfordshire poszukuje partnerów do projektu dot. kompleksowego wsparcia młodzieży

Utworzono: sobota, 05 lipiec 2014 12:22
Biuro Wielkopolski w Brukseli

Rada Hrabstwa Hertfordshire poszukuje partnerów do projektu "EurOnline One-Stop-Shop” w ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI). Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego serwisu punktów kompleksowej obsługi interesanta, typu „załatw wszystko w 1 miejscu”.

Punkty będą świadczyć usługi dla młodych osób pochodzących z grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Funkcjonowanie punktów będzie mieć na celu zniesienie barier, przed którymi stoją młodzi ludzie, poprzez wykorzystanie takich narzędzi, jak profesjonalne doradztwo i wsparcie oraz informacyjny portal internetowy.

Grupa docelowa: niepracujący i nieuczący się młodzi ludzie (NEETs), opuszczający ośrodki opieki, mający problemy z nauką, niepełnosprawni, nadużywający alkoholu lub narkotyków, mający problemy z prawem, imigranci.

Głównym tematem, w zakresie którego punkty będą udzielać wsparcia będzie zatrudnienie, jednak będą one również zajmować się takimi zagadnieniami, jak: edukacja i szkolenia, zdrowie psychiczne, zdrowie seksualne, ciążą, palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu i narkotyków, zdrowie fizyczne, warunki mieszkaniowe, bezdomność, zasiłki itp.                                                                       

Projekt będzie wdrażany w trzech państwach europejskich, a wyniki uzyskane w każdym z nich zostaną porównane.

Zgłoszenia partnerów do projektu trwają do 16 lipca. Termin składania wniosków do Komisji Europejskiej upływa 28 sierpnia.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu    

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli