Przejdź do treści

Sieć Euro-Folk-poszukiwanie partnerów do projektu w dziedzinie kultury

Włoski uniwersytet z Pizy poszukuje partnerów (władze lokalne) do współpracy przy projekcie Sieć miast Europy dla obywateli w ramach nowego okresu programowania 2014-2020- temat: Sieć Euro-Folk- folklor i tradycja: różnorodne źródła wspólnego spotkania.

Projekt ma na celu stworzenie sieci składającej się z przedstawicieli władz lokalnych, stowarzyszeń kulturalnych i społeczeństwa obywatelskiego, która poprzez muzykę ludową wzmocni współpracę oraz poszerzy wiedzę wśród społeczeństw o różnych kulturach. Projekt proponuje, aby zebrać najpopularniejsze tradycje z różnych krajów i podzielić się ich doświadczeniami oraz wiedzą oraz by zdać sobie sprawę z istnienia cech wspólnych pomiędzy ich wspólnymi europejskimi korzeniami.

Planowane działania:

Wymiana doświadczeń by promować obustronną wiedzę w Europie poprzez tradycję i folklor:

- 5 tematycznych spotkań trwających 2-3 dni w 5 różnych krajach europejskich (do ustalenia). Każde spotkanie będzie zorganizowane w następujący sposób: 1 konferencja tematyczna na temat tradycji i folkloru, 1 wydarzenie dotyczące muzyki ludowej i kultury. Co najmniej 7 międzynarodowych partnerów- 100 lokalnych uczestników i po 1-2 przedstawicieli partnerów projektu

-stworzenie interaktywnej strony internetowej- Facebook – Twitter - kwartalny biuletyn

- wspólne wytyczne (końcowa publikacja)

Partnerzy:

Gminy, powiaty, regiony, stowarzyszenia władz lokalnych, organizacje kulturalne i pozarządowe

Czas trwania projektu:

18 miesięcy

Budżet:

100,000-120,000 euro ryczałt

Wkład Unii Europejskiej do 100%

Ostateczny termin przewidywany na 1 września 2014.

Prosimy potencjalnych partnerów o zgłaszanie zainteresowania udziału w projekcie do 1 lipca 2014.

W sprawie jakichkolwiek pytań proszę bezpośrednio kontaktować się z:

Małgorzatą Syllą

e-mail: malgorzata.sylla@wielkopolska.eu