Przejdź do treści

Instytut Studiów Globalnych w Genewie poszukuje partnerów do projektu dotyczącego modelu zarządzania w Europie

Instytut Studiów Globalnych Uniwersytetu w Genewie poszukuje partnerów do projektu dotyczącego modelu zarządzania w Europie w ramach programu „Horyzont 2020" lub innego programu UE.

Tematyka projektu będzie związana ze zmianą myślenia o legitymacji Unii Europejskiej, która mogłaby przyjąć model federacji wykraczający poza granica państw narodowych. Będzie on również obejmował kwestie związane z regionalizmem i tzw. Europą regionów.

W ramach projektu planowana jest organizacja dwóch warsztatów oraz wydarzenia prezentującego wyniki badań.

Poszukiwani partnerzy ośrodki badawcze, think tanki i samorządy regionalne.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli