Przejdź do treści

Agencja 'Innova' z Węgier poszukuje partnerów do współpracy do projektu finansowanego z 'Funduszu Wyszehradzkiego'

Agencja Rozwoju Regionalnego i Innowacji „INNOVA” z Węgier poszukuje partnerów do projektu „V4 Startup Challenge”, który będzie finansowany w ramach programu Standardowych Grantów Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Kluczowym aspektem tego projektu jest współudział Ukrainy, jako państwa należącego do inicjatywy „Partnerstwo Wschodnie”. Głównym założeniem projektu jest przeprowadzenie konkursu na najlepszy pomysł w zakresie innowacyjnych rozwiązań w nowo powstałych firmach. Jego celem jest wspieranie przedsiębiorczości w regionach państw grupy wyszehradzkiej oraz Ukrainy. Projekt będzie się składać z dwóch etapów: lokalnego/krajowego oraz międzynarodowego. Państwa te w ramach konkursu otoczą firmy opieką merytoryczną, a dla zwycięzcy konkursu przewidziana jest nagroda finansowa o wartości 5000 euro.

Poszukiwani partnerzy to: instytuty badawcze, organizacje pozarządowe, organizacje non-profit, władze lokalne i regionalne, szkoły i uniwersytety.

Termin zgłoszeń upływa z dniem 9 grudnia 2013.

Kontakt:         

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email:joanna.kubiak@wielkopolska.eu  

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli