Przejdź do treści

Instytut badawczy z Niemiec poszukuje partnerów do projektu dot. zapobiegania ubóstwa

Instytut Badań nad Rodziną (Institute for Family-Focused Research) ze Stuttgartu (Badenia –Wirtembergia) poszukuje partnerów do projektu badawczego mającego na celu opracowanie strategii zapobiegania ubóstwa w wybranych regionach Unii Europejskiej.
Celem projektu ma być współpraca na poziomie lokalnym i regionalnym, która poprzez wymianę doświadczeń danych regionów zaowocuje nowymi strategiami zapobiegania ubóstwa w regionach europejskich objętych współpracą. Partnerzy projektu mają skupić się na rozpoznawaniu oznak ubóstwa, ustaleniu szerokiej definicji zarówno ubóstwa, jak i zamożności na podstawie kryteriów materialnych, wymianie doświadczeń (oceny, zakresu podejmowanych działań, osiągnięć). Ważym elementem jest zbliżenie podejścia regionalnego w sprawozdawczości ubóstwa oraz zamożności.
Projekt kierowany jest do władz lokalnych i regionalnych (gminy, powiaty, województwa), instytutów naukowych oraz wszelkich organizacji regionalnych.
Przewidywany termin realizacji projektu to rok 2015-2016.
Kontakt
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli