Lokalna Grupa Działania z Rumunii poszukuje partnerów do projektu w ramach programu 'Leader'

Utworzono: piątek, 15 listopad 2013 10:23
Biuro Wielkopolski w Brukseli

Lokalna Grupa Działania „Colinele Tutovei" z Rumunii poszukuje partnerów do projektu transnarodowego w ramach programu LEADER.
Celem projektu jest poszerzanie wiedzy na temat metod pracy oraz wymiana dobrych praktyk pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz organizacjami pozarządowymi. W jego ramach zorganizowane zostaną spotkania biznesowe i konsultingowe dla podmiotów aktywnych na terenie Lokalnych Grup Działania biorących udział w projekcie. Partnerzy projektu stworzą również bazy danych z obszarów współpracy, które zostaną udostępnione MŚP i organizacjom pozarządowym.
Poszukiwani partnerzy to Lokalne Grupy Działania z innych państw członkowskich UE.
Termin zgłaszania zainteresowania projektem upływa z dniem 22 listopada 2013.
Kontakt
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu
Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli