Lista projektów

Francuskie NGO szuka konsorcjum realizującego projekty w ramach programu Horyzont 2020

Organizacja pozarządowa CATIE (Akwitańskie Centrum Technologii Informacyjnej i Elektroniki, Centre Aquitain des Technologies des l’Information et Electroniques) z miejscowości Talence (Nowa Akwitania, Francja) poszukuje konsorcjum, do którego mogłaby przystąpić celem wspólnego aplikowania o realizowanie projektów w ramach programu Horyzont 2020. Obszar tematyczny interesujący CATIE to konkursy z zakresu „Nauka z udziałem i dla społeczeństwa” (SwafS – Science with and for Society). Dodatkowo, NGO wyraża chęć nawiązania kontaktów z przedstawicielami MŚP i uczelniami zajmującymi się tą płaszczyzną, z którymi mogłaby nawiązać w przyszłości współpracę.

Proponowany przez CATIE wkład do wspólnych projektów:

- zapewnienie metodologii do pomiaru wydajności właściwej dla użytkowników o różnych profilach;

- prowadzenie badań nad nowymi modelami uczenia się związanymi z technologią cyfrową;

- opracowywanie aspektów pedagogicznych i dostosowanie ich do odbiorców oraz wiedzy, która ma być przekazywana.

W przypadku zainteresowania nawiązaniem kontaktu z CATIE, prosimy przesłanie wiadomości do Marty Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Poszukiwane konsorcja realizujące projekty nt. robotyki w ramach programu Horyzont 2020

Francuskie NGO CATIE (Akwitańskie Centrum Technologii Informacyjnej i Elektroniki, Centre Aquitain des Technologies de l’Information et Electroniques) poszukuje możliwości przystąpienia do konsorcjum, w ramach którego chciałoby realizować projekty związane z robotyką. Organizacja z Nowej Akwitanii chciałaby jako członek konsorcjum odpowiadać za kwestie związane z rozwojem technologicznym. Ponadto, CATIE zainteresowane jest również nawiązaniem kontaktów z uczelniami i przedstawicielami sektora MŚP zajmującymi się robotyką.

Proponowany przez CATIE wkład do wspólnych projektów:

- bieżące opracowywanie raportów nt. postępów w dziedzinie elektroniki, robotyki i czynnika ludzkiego;

- zaprojektowanie i wdrożenie systemu multimodalnego;

- zapewnienie dostępu do stanowisk testowych.

W przypadku zainteresowania nawiązaniem kontaktu z CATIE, prosimy przesłanie wiadomości do Marty Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Trwa nabór do projektu w dziedzinie kształcenia w ramach programu Erasmus +

Firma szkoleniowa Ecipa Umbria (region Umbria, Włochy) poszukuje partnerów zainteresowanych udziałem w projekcie, który składany będzie do programu Erasmus + (nabór wniosków w ramach Akcji 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk). Strona włoska poszukuje od 4 do 8 podmiotów do współpracy w ramach projektu.

Roboczy tytuł projektu to ”C.R.E.ATE 4.0 – umiejętności cyfrowe, modele i instrumenty edukacji rozszerzonej stosowane w Europejskim Atelier Rzemiosła”. W założeniu pomysłodawców inicjatywy jej główne cele ogniskować się będą wokół promowania innowacyjnych metod nauczania i przeprowadzania szkoleń, co przyczynić się ma do poprawy jakości uczenia się przez całe życie. Ponadto, uczestnicy projektu będą mieli sposobność zapoznania się z technologiami cyfrowymi oraz dowiedzą się jak wprowadzać innowacyjne rozwiązania edukacyjne w obszarze kształcenia zawodowego.

Czas trwania projektu: 2 lata.

Budżet: ok. 300 000 tys. euro.

Poszukiwani partnerzy: szkoły, centra kształcenia zawodowego, uniwersytety i jednostki badawcze (obszary nauki: pedagogika, nauki edukacyjne, nauki o komunikowaniu, cyfrowe narzędzia komunikacji, etc.), MŚP zajmujące się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi i rozwojem edukacyjnych materiałów multimedialnych i rozwiązań cyfrowych dla rozszerzonej edukacji. Dodatkowo swoje zainteresowanie udziałem w projekcie mogą zgłaszać przedstawiciele władz lokalnych, regionalnych oraz krajowych, izby handlowe, a także stowarzyszenia zrzeszające MŚP.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o pilny kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Poszukiwani partnerzy zainteresowani uczestnictwem w projekcie Erasmus + nt. opieki zdrowotnej

Centrum na rzecz mieszkalnictwa wspomaganego z gminy Aarchus (region Jutlandii Środkowej, Dania) poszukuje partnerów zainteresowanych udziałem w projekcie, który składany będzie do programu Erasmus + (nabór wniosków w ramach Partnerstwa strategicznego wspierającego wymianę dobrych praktyk). Strona duńska zamierza pełnić funkcję lidera projektu.

Tytuł roboczy projektu to „Unikanie wypadków i uszkodzeń wśród opiekunów we współczesnym sektorze opieki zdrowotnej za pośrednictwem wdrażania rozwiązań wspomagających oraz technik bezpiecznego przenoszenia pacjentów”, a jego głównym założeniem jest wymiana dobrych praktyk dotyczących zmniejszenia ryzyka wypadków przy pracy wśród pracowników odpowiedzialnych za przemieszczanie pacjentów.

Poszukiwani partnerzy: środowiska akademickie, sektor ochrony zdrowia, gminy, podmioty, które rozwinęły cyfrowe rozwiązania technologiczne (np. w zakresie sztucznej inteligencji lub rzeczywistości rozszerzonej) w aspekcie edukacyjnym celem przekazania umiejętności bezpiecznego przenoszenia pacjentów.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o pilny kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Poszukiwane szkoły do projektu dot. środowiska w ramach programu Erasmus +

Szkoła Collège Notre Dame z miejscowości Marvejol (region Oksytania, Francja) poszukuje partnerów zainteresowanych udziałem w projekcie, który składany będzie do programu Erasmus + (nabór wniosków w ramach Akcji 2 Erasmus + współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk). Francuska placówka zamierza pełnić rolę lidera projektu.

W założeniu projekt ma ogniskować się wokół kwestii związanych z ochroną środowiska i dziedzictwem przyrodniczym. Uczestnicy będą mogli zgłębić problematykę obecnego stanu środowiska, a także problemów i wyzwań z nim związanych. W ramach projektu przewidziano szereg aktywności m.in. zajęcia z fotografii, spotkania z ekspertami oraz produkcję cyfrową.

Poszukiwani partnerzy: europejskie szkoły zainteresowanie którymś ze wskazanych obszarów tematycznych, które usytuowane są np. w pobliżu rezerwatu lub w bliskiej obecności występowania roślin endemicznych.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Francuski klaster poszukuje partnerów do składania aplikacji do projektów Horyzont 2020 dotyczących biogospodarki

Nowy klaster TERRALIA-PASS to sieć ponad 450 członków. Skupia firmy, organizacje badawcze i szkoleniowe oraz ponad 5000 pracowników naukowych i badaczy. Wszystkie podmioty są zlokalizowane we francuskich regionach Owernia-Rodan-Alpy, Południowa Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże oraz Okitania (Langwedocja-Roussillon).

Staje się głównym graczem na czterech rynkach:
- rolnictwie, sektorze spożywczym i napojów;
- zdrowych składników i suplementów diety;
- kosmetyki;
- Kompozycje składników dla przemysłu aromatycznego i zapachowego.

Członkowie TERRALIA-PASS budują silną synergię wokół tych czterech rynków. Ponadto, cztery kluczowe osie innowacyjności są siłą napędową działań nowego klastra:
- Zrównoważony rozwój zasobów i produkcji roślinnej;
- Ekoefektywne procesy i zakład przyszłości;
- Bezpieczeństwo i bezpieczeństwo produktów;
- Wydajność produktu.

Czytaj więcej...

School of Entrepreneurship is looking for a partner in the field of professional activation

Wielkopolska Szkoła Przedsiębiorczości (Wielkopolska’s School of Entrepreneurship) is looking for a partner from UE country.

Our grant project proposal ‘Game for change’ aims at a new solution. We plan to create and develop with the partner a game that will correspond to modern trends in working with people at risk of poverty or social exclusion, unemployed or inactive, including people with disabilities. The goal of the game is to introduce a new way to motivate project participants.

Who the partner should be: 

- have experience in activities related to social inclusion and professional activation (especially for people 30+ )
- use some innovative, interesting and adaptable solutions (e.g. gamification, simulation and activation games)
- communicate in English, German, Spanish or Italian
- be based in one of the EU countries

Czytaj więcej...

Uniwersytet w tureckim Eskişehir poszukuje partnerów

Kto szuka?

Uniwersytet Eskişehir Osmangazi (ESOGU) jest jedną z wiodących uczelni państwowych w centralnej Anatolii i znajduje się w Eskişehir, jednym z najpopularniejszych miast wśród studentów. Uczelnia założona w 1993 roku, ma ponad 35.000 studentów studiujących na poziomach licencjackim, magisterskim i doktoranckim na 12 wydziałach i w 4 szkołach magisterskich. W programie Erasmus / Erasmus+ uczestniczy od 2005 roku i w ramach programu współpracuje - na bazie ponad 200 umów - z uczelniami z różnych krajów UE. Od 2005 r. ponad 1500 studentów z ESOGU wzięło udział w wymianie studenckiej za granicą, zarówno studiując, jak i odbywając praktyki. W tym czasie ponad 120 studentów z krajów UE studiowało na ESOGU.

Jacy partnerzy są poszukiwani?

1. Uniwersytety:
Uniwersytet Eskişehir Osmangazi poszukuje partnerów uniwersyteckich w celu rozszerzenia sieci kontaktów wielostronnych. Partnerstwo to może obejmować takie działania jak:
• wymiana studentów i pracowników,
• wspólne szkoły letnie,
• podwójny dyplom,
• warsztaty, seminaria,
• wspólne projekty
• praktyki dla przyjeżdżających studentów.

2. Organizacje publiczne, prywatne lub non-profit:
Uniwersytet Eskişehir Osmangazi poszukuje w Europie partnerów, którzy umożliwią studentom odbycie stażu za granicą.

Czytaj więcej...

Włoskie NGO poszukuje partnerów do projektu dot. edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju

Włoska stowarzyszenie Federconsumatiori - Enna działające na rzecz informowania i ochrony konsumentów na Sycylii, poszukuje partnerów do współpracy nad projektem Gmina-Środowisko-Lokalne Życie, który składany będzie do programu Europa dla Obywateli. Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w ramach nr konkursu EACEA-51/2018: program Europa dla Obywateli – granty na 2019 r.

Pomysłodawca inicjatywy proponuje współpracę nad projektem poświęconym edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w szkołach podstawowych i średnich zlokalizowanych na obszarach w mniejszych miastach. Tematami, na których skupiać będzie się projekt są m.in. gospodarka obiegowa, bioróżnorodność, zmiany klimatyczne, miejskie tereny zielone oraz zrównoważona mobilność miejska. Założeniem projektu jest także podniesienie świadomości wśród dzieci i młodzieży nt. praw konsumenckich.

Dodatkowo, w zamyśle inicjatora projektu, uczestnictwo skutkować będzie:

- nawiązaniem współpracy i promowaniem wymiany pomiędzy szkołami i wolontariuszami;
- wzrostem świadomości wśród młodych ludzi nt. obowiązku poszanowania środowiska naturalnego.

Czas trwania projektu: 9 miesięcy.

Budżet: ok. 50,000 tys. euro.

Poszukiwani partnerzy: publiczne i prywatne organizacje, szkoły.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o pilny kontakt z Hubertem Tadychem na adres hubert.tadych@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Poznań University of Life Sciences is looking for project partner under the LIFE programme

Poznań University of Life Sciences (Wielkopolska, Poland) is looking for partner for an architectural project “Green spatial structures for urban areas improving life quality” which will be submitted for the call for proposals within the framework of LIFE programme. The innovative character of this project is based on providing a unique microclimate, alleviating the effects of climate change and feasible under urban conditions.

There are five partners already involved in the project and there is one more partner searched. The current partnership consists of:

- Poznań University of Life Sciences (lead partner),

- Poznań University of Technology,

- The Tadeusz Kalinowski Art Foundation,

- Technical University of Cartagena,

- CIEMAT (Spanish Public Research Institution).

The main aim of the project is to develop and implement an innovative technology to construct spatial architectural forms alleviating the effects of climate change. Architectural forms planned within the project include separate structures designed using a LAYERED GREEN WALL (LGW) system, based on modular solution rich in plants. The system consist of six primary basic solution of layered green wall which makes possible to generate complex structures of layered wall of closed, semi closed and open form.

Partner searched:

- Spanish municipality.


Deadline for expression of interest: as soon as possible.

Contact person: Marta Raptis (marta.raptis@wielkopolska.eu).

Poszukiwani partnerzy do międzynarodowego projektu dot. poszerzania autonomii osób starszych

Władze lokalne Hérault (region Oksytania, Francja) poszukują dwóch partnerów do projektu Pomyślne i aktywne starzenie się: Poszerzanie autonomii osób starszych. Nie wybrano jeszcze programu w ramach, którego projekt będzie składany.

Obecnie władze Hérault są zaangażowane w projekt wdrażany na poziomie lokalnym związany ze wsparciem dla osób starszych w celu zachowania przez nie niezależności poprzez rozpoznawanie i uwzględnianie ich rzeczywistych potrzeb. Hérault chciałoby rozszerzyć projekt i zaangażować do niego partnerów z innych państw UE. Umożliwiłoby to wzbogacenie i rozwój obecnego projektu poprzez wymianę międzynarodowych doświadczeń oraz w efekcie wypracowanie innowacyjnych oraz inteligentnych rozwiązań dla starzejącej się populacji.

Cele projektu:

  • wymiana dobrych praktyk;
  • wymiana wiedzy nt. przygotowywania i wdrażania strategii na rzecz osób starszych;
  • szansę na rozwój przewidziano także dla opiekunów osób starszych, którzy mogliby poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę nt. wspieraniu osób starszych w codziennych czynnościach oraz utrzymywania przez nich więzi towarzyskich.

Czas trwania projektu: Styczeń-Grudzień 2020

Szacowany budżet projektu: 200 000 €

Poszukiwani partnerzy: władze lokalne lub regionalne albo stowarzyszenia i instytucje badawcze z doświadczeniem w działalności na rzecz osób starszych.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres marta.raptis@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Poszukiwane firmy i stowarzyszenia do międzynarodowego projektu dot. ochrony dziedzictwa kulturowego

Uniwersytet Reims Szampania Ardeny (region Grand Est, Francja) poszukuje partnerów do międzynarodowego projektu dotyczącego ochrony dziedzictwa kulturowego, który zostanie złożony w ramach nabór wniosków do drugiego obszaru tematycznego Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwa kulturowe a zmiana globalna” (JPICH) pt. Zrównoważona ochrona i wzmacnianie wartości. Informacje o wynikach naboru przekazane zostaną pod koniec lipca 2019 r.

W ramach przedsięwzięcia planowane jest utworzenie konsorcjum projektowego, które obejmować będzie naukowców (chemików, mikrobiologów oraz geologów) reprezentujących środowiska naukowe z Francji, Hiszpanii i Portugalii oraz przedstawicieli firm i stowarzyszeń z całej Europy. Działalność konsorcjum opierać się będzie na zapobiegawczym podejściu do kwestii ochrony dziedzictwa kulturowego oraz na pracach nad nową generacją powłok prewencyjnych celem zapobiegania uszkodzeniom dziedzictwa kulturowego.

Główne cele projektu, który zostanie złożony do JPICH to opracowanie materiałów, technologii oraz rozwiązań w zakresie długoterminowej konserwacji, bezpiecznego dostępu oraz pielęgnowania na miejscu dziedzictwa kulturowego.

Poszukiwani partnerzy:

- firmy, które specjalizują się w konserwacji historycznych materiałów budowlanych i artefaktów, renowacji oraz badaniu powłok,
- stowarzyszenia działające na rzecz promocji ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego wśród społeczności.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Szkoła rolnicza z Danii poszukuje zainteresowanych współpracą w ramach projektu dot. zachęcania młodzieży do pracy w rolnictwie

Duńska szkoła rolnicza Asmildkloster Landbrugsskole poszukuje podmiotów zainteresowanych współpracą w przygotowaniu projektu w zakresie rekrutowania i przekwalifikowywania młodych rolników. W założeniu projekt ma stać się strategicznym partnerstwem w ramach drugiej akcji kluczowej programu Erasmus + „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk”.

W ramach projektu planowane jest utworzenie europejskiego partnerstwa (min. trzy państwa z Europy), w skład którego wchodzić będą m.in. rolnicy i przedsiębiorstwa rolnicze oraz instytucje edukacyjne. Członkowie partnerstwa będą mogli dzielić się między sobą dobrymi praktykami oraz współpracować nad rozwiązaniami dot. znalezienia nowych sposobów zainteresowania młodych ludzi zawodem rolnika. Celem projektu będzie także próba zmiany postrzegania profesji rolnika. Przewidziano możliwość organizowania międzynarodowych szkoleń.

Poszukiwani partnerzy: szkoły kształcące uczniów w wieku od 14-16 lat, centra doradztwa zawodowego dla młodzieży, instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt do 24 maja br. z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Hiszpańskie stowarzyszenie poszukuje partnerów do projektu dot. wykluczenia społecznego i bezdomności

Stowarzyszenie Fundation Jesús Abandonado (Murcja, Hiszpania) działające na rzecz bezdomnych poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Europa dla Obywateli – komponent 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie.

Celem projektu jest podniesienie świadomości społecznej nt. sytuacji osób bezdomnych oraz zmarginalizowanych grup społecznych. Ponadto projekt ma się przyczynić do wzrostu zaangażowania obywateli w życie społeczne na poziomie UE dzięki lepszemu rozumieniu funkcjonowania polityk unijnych w obszarze dialogu międzykulturowego i integracji społecznej. Wytyczone cele mają zostać zrealizowane poprzez nawiązanie współpracy, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i poziomie europejskim, która opierać się będzie na wymianie dobrych praktyk i wiedzy. Rozwój zaangażowania obywatelskiego przyczynić się ma do pobudzenia dyskusji i wypracowania praktycznych rozwiązań. Ponadto w ramach projektu możliwe będzie podjęcie następujących działań: promowanie zaangażowania społecznego i solidarności społecznej, a także rozwój wolontariatu.

Czas trwania projektu: 18 miesięcy.

Poszukiwani partnerzy: organizacje pozarządowe, uniwersytety, instytucje działające na rzecz bezdomnych, władze lokalne i regionalne zajmujące się włączeniem społecznym i dialogiem międzykulturowym, instytucje kulturowe i oświatowe.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt do 20 maja br. z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Poszukiwane szkoły do międzynarodowego projektu dot. aktywności fizycznej oraz włączenia społecznego

Dwie europejskie szkoły z Francji i Hiszpanii poszukują partnerów do dwuletniego projektu w zakresie sportu i włączenia społecznego, który zostanie złożony do programu Erasmus + (nabór wniosków w ramach Key Action 2 School exchange partnership).

Głównym założeniem projektu jest promocja sportu zarówno jako instrumentu, który służy walce o równouprawnienie, jak i środka do walki z wykluczeniem oraz dyskryminacją ze względu na różnice społeczne lub niepełnosprawność. Ponadto, w ramach projektu podejmowane będą również takie tematy jak: przemoc, doping, a także zdrowy styl życia.  Partnerzy zaangażowani w projekt planują także promowanie lokalnej specyfikę aktywności fizycznej (np. żeglarstwo i nurkowanie w hiszpańskim Blanes oraz narciarstwo we francuskim Marvejols) oraz  zaangażowanie lokalnych organizacji lub stowarzyszeń, w celu zwiększenia wpływu projektu na miejscową społeczność.

W ramach realizacji projektu odbędą się cztery wyjazdy dla uczniów (do każdego z państw zaangażowanych w projekt), które stanowić będą okazję do zorganizowania europejskiej imprezy sportowej.

Poszukiwani partnerzy: dwie europejskie szkoły kształcące uczniów w przedziale wiekowym od 12 do 16 lat.   

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Przedsiębiorstwo z Oksytanii (Francja) poszukuje partnerów do projektu dot. infrastruktury krytycznej

Firma z francuskiego regionu Oksytania poszukuje partnerów zainteresowanych uczestnictwem w projekcie związanym z cybernetycznymi systemami. Projekt będzie składany do programu Horyzont 2020 (nabór wniosków: SU-INFRA01-2018-2019-2020: Prevention, detection, response and mitigation of combined physical and cyber threats to critical infrastructure in Europe).

Nieprawidłowości w funkcjonowaniu infrastruktury krytycznej w naszych państwach mogą być spowodowane atakami fizycznymi i/lub cyberatakami na instalacje oraz połączone z nimi systemy. Ostatnie wydarzenia dowodzą, iż wzrasta liczba połączonych cyberfizycznych ataków z uwagi na ich współzależności. Wyłącznie wypracowanie rozwiązań kompleksowych i dedykowanych konkretnym instalacjom może pomóc w ochronie istniejących i przyszłych, publicznych oraz prywatnych, połączonych i współzależnych instalacji, zakładów i systemów. Uczestnicy proponowanego projektu będą mogli skuteczniej walczyć ze wskazanym powyżej zagrożeniem, dzięki poznaniu m.in.:

  • umiejętnego zarządzania bezpieczeństwem, które ma stanowić ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami fizycznymi oraz cybernetycznymi;
  • centralizacji, przechowywaniu oraz indeksowaniu informacji związanych z bezpieczeństwem;
  • rozpoznawaniu zagrożeń cybernetycznych oraz korelacji zdarzeń;

Poszukiwani partnerzy: operatorzy infrastruktury, laboratorium sztucznej inteligencji, specjaliści ds. systemu SCADA.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt do 25 marca br. z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Miasto z Katalonii poszukuje zainteresowanych udziałem w projekcie dot. gospodarki o obiegu zamkniętym

Katalońskie miasto Granollers (Hiszpania) poszukuje partnerów zainteresowanych uczestnictwem w projekcie dotyczącym promocji gospodarki o obiegu zamkniętym. W jego ramach planowane jest utworzenie konsorcjum, które zajmie się promocją korzyści wynikających z funkcjonowania gospodarki o obiegu zamkniętym. Szczegółowe działania będą dotyczyły: tworzenia środowiska sprzyjającego prowadzeniu współpracy w zakresie wykorzystywania energii, poprawy efektywności użytkowania zasobów lokalnych oraz utrzymywania miejsc pracy w sektorze przemysłowym.

Poszukiwani partnerzy: preferowane będą podmioty z doświadczeniem w wykorzystywaniu potencjału symbiozy przemysłowej oraz ze znajomością specyfiki gospodarki przemysłowej. Atutem będzie również umiejętność tworzenia ekoprojektów. 

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Francuski departament poszukuje partnerów do projektu dot. zwiększania świadomości społecznej nt. autyzmu

Władze lokalne Żyrondy (Nowa Akwitania, Francja) poszukują partnerów do projektu poświęconego zwiększaniu świadomości społecznej na temat autyzmu. Będzie on składany do programu Erasmus + (nabór wniosków: ERASMUS+ Key Action – strategic partnership in the exchange of good practice).

Głównym założeniem projektu jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wczesnego rozpoznawania, leczenia autyzmu. Koordynatorom projektu zależy również na podnoszeniu świadomości społecznej na temat osób dotkniętych autyzmem.

Poszukiwani partnerzy: władze lokalne, fundacje oraz grupy wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt do 8.03.2019 r. z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu.
www.wielkopolska.eu

Hiszpańskie miasto poszukuje partnerów do projektu związanego z wymianą energii pomiędzy firmami

Granollers (Katalonia, Hiszpania) poszukuje partnerów zainteresowanych uczestnictwem w projekcie związanym z wymianą energii w ramach parków przemysłowych. Projekt będzie składany do programu Horyzont 2020 (nabór wniosków: LC-SC3-EE-6-2018-2019-2020 Business case for industrial waste heat/cold recovery).

Głównym celem projektu jest tworzenie kultury współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, która ma mieć na celu prowadzenie wymiany energii oraz/lub stworzenie wspólnego centralnego panelu energii słonecznej lub/i z panelu fotowoltaicznego, który będzie dostarczał energię kilku przedsiębiorstwom. Dodatkowe założenia projektu to m.in.: popularyzacja energii odnawialnej oraz zmniejszenie poziomu zużycia energii pochodzącej z paliw kopalnych.

Poszukiwani partnerzy: preferowane będą podmioty z doświadczeniem w promowaniu parków przemysłowych oraz posiadające kompetencje w obszarze symbiozy przemysłowej.
W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Katalońskie miasto szuka doświadczonych partnerów do projektu nt. energetyki

Katalońskie miasto Granollers poszukuje partnerów do projektu związanego z audytem energetycznym w przemyśle. Projekt będzie składany do programu Horyzont 2020 (nabór wniosków: LC-SC3-EE-8-2018-2019 Capacity building programmes to support implementation of energy audits).

Głównym założeniem projektu jest stworzenie programu szkoleniowego poświęconego tematowi energetyki. Uczestnicy projektu dowiedzą się m.in. w jaki sposób zarządzać energią oraz jak poprawić efektywność energetyczną. Granollers planuje, aby program szkoleniowy został podzielony na dwie części: teoretyczną i praktyczną.

Poszukiwani partnerzy: preferowane będą podmioty posiadające doświadczenie w promowaniu parków przemysłowych oraz kwalifikacje w zakresie prowadzenia szkoleń metodologicznych.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu