Konsultacje publiczne UE dot. badań i innowacji oraz MŚP

KEKomisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące funduszy UE w obszarze inwestycji, badań i innowacji, MŚP i jednolitego rynku. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii na temat oczekiwań obywateli UE w zakresie finansowania oraz funduszy unijnych w powyższych dziedzinach. Odpowiedzi na konsultacje zostaną wzięte pod uwagę przy tworzeniu przyszłego programu ramowego, który zastąpi obecny program Horyzont 2020.

Grupą docelową konsultacji są wszyscy obywatele i organizacje zainteresowane lub zaangażowane w kwestie związane z inwestycjami, przedsiębiorczością, badaniami, innowacjami i MŚP. Temat konsultacji jest szczególnie ważny dla jednostek naukowych i przedsiębiorstw.

Aby wziąć udział w konsultacjach publicznych, należy wypełnić kwestionariusz online. Kwestionariusz jest dostępny w 23 językach UE. Komisja opublikuje odpowiedzi wkrótce po zakończeniu konsultacji.

Odpowiedzi można udzielać do 8 marca 2018 r.

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli na podstawie ec.europa.eu