Biuro Wielkopolski w Brukseli Klub Wielkopolan w Brukseli

Kultura

Sektor kultury i sektor kreatywny tworzą do 4,5% PKB UE i zatrudniają ponad 8 mln osób w Europie. Działania Unii Europejskiej w zakresie kultury stanowią uzupełnienie polityki kulturalnej państw członkowskich w różnych dziedzinach: m.in. ochrony europejskiego dziedzictwa kulturowego, współpracy z instytucjami kulturalnymi z różnych państw czy też wspierania mobilności twórców kultury i zbiorów dzieł sztuki.

W 2014r. wszedł w życie nowy program Kreatywna Europa składający się z dwóch komponentów: media oraz kultura. Ma on pomóc skorzystać z możliwości, jakie stwarza globalizacja i era cyfrowa oraz ułatwić pokonanie takich trudności jak rozdrobnienie rynku i brak dostępu do finansowania. Przyczyni się także do lepszego kształtowania polityki poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń.

W ramach komponentu KULTURA można się ubiegać o dofinansowanie w ramach czterech obszarów, którymi są projekty współpracy europejskiej, sieci współpracy, platformy europejskie oraz tłumaczenia literackie.

W ramach „Kreatywnej Europy" dofinansowane zostaną również takie inicjatywy, jak: Europejska Stolica Kultury, Znak Dziedzictwa Europejskiego, Europejskie Dni Dziedzictwa oraz pięć nagród europejskich - nagroda UE w dziedzinie dziedzictwa kulturowego, „Europa Nostra", nagroda UE w dziedzinie architektury współczesnej, Europejska Nagroda Literacka, „European Border Breakers" oraz nagroda programu MEDIA Unii Europejskiej.

Więcej artykułów...

  1. Europejski portal poświęcony kulturze
  2. Kreatywna Europa

 

Newsletter

Zapisz się jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje.