Biuro Wielkopolski w Brukseli Klub Wielkopolan w Brukseli

Brexit: Co z miejscami po brytyjskich europosłach?

Czytaj więcej...Wraz z Brexitem, skład Parlamentu Europejskiego skurczy się o 73 członków. Europosłowie zastanawiają się, jak rozdysponować powstałe wakaty. Jednym z pomysłów jest stworzenie „listy paneuropejskiej”.

Za dwa lata Brexit stanie się rzeczywistością. Wtedy też mury Parlamentu Europejskiego opuści 73 eurodeputowanych reprezentujących obywateli Wlk. Brytanii. Parlament Europejski już teraz poddał pod dyskusję kwestię pustych miejsc po brytyjskich przedstawicielach – europosłowie debatowali na ten temat 11 kwietnia.

Czytaj więcej...

Brexit: unijne agencje zostaną w Wlk. Brytanii?

Czytaj więcej...Do tej pory zakładano, że Brexit oznacza wyprowadzkę unijnych instytucji mających swoją siedzibę na Wyspach. Bruksela traktuje to jako oczywistą konsekwencję decyzji Brytyjczyków o opuszczeniu UE, jednak w opinii rządu w Londynie, kwestia ta nie jest jeszcze przesądzona.

Dwie unijne agencje położone w Wlk. Brytanii będą musiały najprawdopodobniej znaleźć nową siedzibę. Europejska Agencja Leków i Europejski Urząd Nadzoru Bankowego mieszczą się obecnie w Londynie. Dla Brukseli oznacza to, że do czasu wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, te dwie instytucje będą musiały przenieść się do innego z państw członkowskich.

Czytaj więcej...

Działania Marii Skłodowskiej-Curie: konkursy dla indywidualnych naukowców i na współfinansowanie programów grantowych

Czytaj więcej...Konkurs dla indywidualnych naukowców:

11 kwietnia Komisja Europejska ogłosiła konkurs na indywidualne granty wyjazdowe i przyjazdowe dla doświadczonych naukowców, tj. posiadających stopień doktora lub przynajmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych (w wymiarze pełnego etatu). Granty przyznawane są na okres od 12 do 36 miesięcy (w zależności od typu projektu). Wszystkie projekty powinny zakładać mobilność międzynarodową indywidualnego naukowca, tj. grantu nie można realizować w kraju, w którym naukowiec przebywał dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat (od tej reguły są wyjątki), dobrze widziana jest też mobilność międzysektorowa (pomiędzy sektorem akademickim a pozaakademickim).

Czytaj więcej...

Życzenia świąteczne

mt_ignore

Zaproszenie do składania wniosków do projektu w dziedzinie zdrowia

Czytaj więcej...

 

INNOLABS jest projektem finansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020, nabór wniosków INNOSUP-2015. Jego zadaniem jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, a także indywidualnych przedsiębiorców w opracowywaniu nowych produktów, usług i procesów w dziedzinie zdrowia.

 Projekt ma na celu wspieranie pomysłów opartych na:

  • połączeniu technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  • ekologii,
  • zdrowiu i obszarach z zakresu medycyny dotyczących starzenia się społeczeństwa,
  • obszarach wiejskich i potrzebach społecznych na tych terenach,

Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie innowacyjnych projektów w zakresie zindywidualizowanej opieki zdrowotnej będzie trwał od 1 czerwca do 30 września.

Wybranych zostanie maksymalnie 25 pomysłów małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców, które otrzymają wsparcie finansowe.

Więcej informacji na stronie Innolabs.

Oprac. BIWW na podstawie errin.eu

Ochrona wszystkich migrujących dzieci: Komisja nakreśla priorytetowe działania

Czytaj więcej...W ciągu ostatnich dwóch lat do UE przybywało coraz więcej migrujących dzieci, wiele z nich bez rodzin.

Chociaż prawodawstwo UE i przepisy państw członkowskich zapewniają solidne ramy takiej ochrony, to w związku z niedawnym gwałtownym wzrostem liczby przybywających systemy krajowe znalazły się pod presją. Ujawniło to ich luki i niedociągnięcia. Z tego powodu Komisja przedstawia dzisiaj działania mające na celu zwiększenie ochrony wszystkich migrujących dzieci na wszystkich etapach procesu. Należy zagwarantować, by identyfikacja migrujących dzieci po ich przybyciu do UE przebiegała szybko oraz by były one traktowane w odpowiedni dla dzieci sposób. Dostępny musi być przeszkolony personel, aby wspierać dzieci podczas określania ich statusu. Dzieciom tym powinno się także zapewnić trwałe długoterminowe perspektywy dzięki lepszemu dostępowi do edukacji i opieki zdrowotnej. Ochrona dziecka to priorytet Europejskiego programu w zakresie migracji. Komisja będzie w dalszym ciągu wspierać wysiłki państw członkowskich poprzez szkolenia, doradztwo, wsparcie operacyjne i finansowe.

Czytaj więcej...

Relokacja i przesiedlenia: mimo stałych postępów niezbędne są dalsze działania w celu realizacji wyznaczonych celów

Czytaj więcej...Komisja przyjęła dziś swoje jedenaste sprawozdanie z postępów w realizacji unijnych programów relokacji i przesiedleń w sytuacjach nadzwyczajnych, w którym ocenia działania prowadzone od 2 marca 2017 r.

Państwa członkowskie czynią stałe postępy w zakresie relokacji, przeprowadzając rekordową liczbę relokacji w skali miesiąca (dodatkowe 2 465 osób). Całkowita liczba relokacji wynosi obecnie 16 340. Konieczne są jednak dalsze działania ze strony wszystkich państw członkowskich, aby dokonać relokacji wszystkich kwalifikujących się do niej osób w nadchodzących miesiącach. Państwa członkowskie poczyniły znaczne postępy w zakresie przesiedleń i zapewniły do tej pory bezpieczną i legalną drogę migracji dla 15 492 osób. Dążąc do usprawnienia procesu relokacji i przesiedleń, dzisiejsze sprawozdanie obejmuje ukierunkowane zalecenia dla państw członkowskich.

Czytaj więcej...

Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości 2017: systemy wymiaru sprawiedliwości są coraz skuteczniejsze, choć nadal trzeba mierzyć się z wyzwaniami

Czytaj więcej...Komisja Europejska opublikowała 10 kwietnia unijną tablicę wyników wymiaru sprawiedliwości 2017, która umożliwia porównanie jakości, niezależności i skuteczności systemów wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich UE.

Ma ona pomóc organom krajowym poprawić skuteczność ich systemów wymiaru sprawiedliwości. W porównaniu do poprzednich edycji tablica wyników z 2017 r. ukazuje nowe aspekty funkcjonowania systemów wymiaru sprawiedliwości, na przykład to, jak łatwo konsumenci mogą uzyskać dostęp do wymiaru sprawiedliwości i które kanały wykorzystują, by wnosić skargi na przedsiębiorstwa. Po raz pierwszy tablica wyników pokazuje również czas trwania postępowań sądowych w sprawach karnych dotyczących przestępstw związanych z praniem pieniędzy.

Czytaj więcej...

Europosłowie chcą ograniczyć marnowanie jedzenia w UE

Czytaj więcej...Parlament Europejski chce ustanowienia obowiązkowych celów ograniczenia ilości wyrzucanej żywności w państwach członkowskich. Miałyby one objąć nadchodzącą dekadę: od 2020 do 2030 r.

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) Parlamentu Europejskiego przyjęła dziś (11 kwietnia) raport dotyczący wyrzucania żywności i zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego dla Unii Europejskiej. Wezwała w nim Komisję Europejską do wprowadzenia dla państw członkowskich wiążących celów, które miałyby ograniczyć marnowanie jedzenia w Unii.

Czytaj więcej...

Wielkopolanin zwycięzcą unijnego konkursu dla tłumaczy - rozmowa

Czytaj więcej...Konkurs na najlepszych młodych tłumaczy w Unii Europejskiej „Juvenes Translatores” od 10 lat organizowany jest przez Komisję Europejską. W tym roku w konkursie zwyciężył Wielkopolanin, z którym w Brukseli rozmowę przeprowadziło Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego. W uroczystości wręczenia nagród wziął udział unijny komisarz Günther Oettinger, odpowiedzialny za budżet i zasoby ludzkie.

6 kwietnia w budynku Komisji Europejskiej w Brukseli odbyła się ceremonia wręczenia nagród laureatom 10-tej edycji konkursu. Nagrodzonych zostało 28 młodych „tłumaczy” - z każdego kraju członkowskiego UE po jednej osobie, która przygotowała najlepsze tłumaczenie. Laureatem z Polski został Jędrzej Michalski z I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, który okazał się najlepszy spośród 250 młodych ludzi biorących udział w Polskie edycji.  Głównym celem konkursu „Juvenes Translatores” jest propagowanie wśród ludzi młodych nauki języków obcych i zapoznawanie młodzieży ze sztuką przekładu. Konkurs stał się przy okazji inspiracją dla innych przedsięwzięć związanych z językami i kulturą.

Czytaj więcej...

Newsletter

Zapisz się jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje.