Biuro Wielkopolski w Brukseli Klub Wielkopolan w Brukseli

60 lat wspólnej Europy – jutro w Rzymie obchody z okazji rocznicy

Czytaj więcej...Z okazji jutrzejszej 60. rocznicy podpisania Traktatów rzymskich będziemy dzisiaj Państwu prezentowali na naszych profilach na Facebooku (Biuro Wielkopolski w Brukseli i Klub Wielkopolan w Brukseli) ciekawostki nt. Unii Europejskiej.

Autor: euractiv.pl

Nadchodzi 60. rocznica ustanowienia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, poprzedniczki Unii Europejskiej. Z tej okazji EurActiv.pl zapytał europosłów i ambasadorów o ocenę stanu UE i wizję jej przyszłości.

W sobotę 25 marca przypada 60. rocznica podpisania Traktatów rzymskich. Te dwie umowy ustanowiły Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom).

Odrobina historii

EWG na przestrzeni lat przekształciła się w Unię Europejską – technicznie rzecz biorąc Traktat ustanawiający EWG nigdy nie został anulowany bądź zniesiony, a jedynie kilkukrotnie zmieniony, ostatni raz w 2009 r. przez Traktat lizboński. Euratom z kolei zachował oddzielną osobowość prawną, choć jest zarządzany przez instytucje unijne, a jego członkostwo pokrywa się z członkostwem UE.

Czytaj więcej...

Główny negocjator UE ws. Brexitu Michel Barnier gościem sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów

Czytaj więcej...Brexit oraz stanowisko Unii Europejskiej w zbliżających się negocjacjach były jednym z głównych tematów zakończonej dzisiaj w Brukseli (22-23 marca) sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, w której uczestniczył Marszałek Marek Woźniak. Z europejskimi samorządowcami spotkał się Michel Barnier, który odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie negocjacji z Wielką Brytanią. „Najpierw obywatel” będzie głównym priorytetem od samego początku negocjacji – pokreślił Barnier w swoim wystąpieniu.

Aby wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej odbyło się w sposób uporządkowany, a negocjacje zakończyły się sukcesem trzeba spełnić kilka warunków – mówił podczas sesji Barnier. Te warunki to jedność 27 krajów członkowskich, idąca w parze z przejrzystością i debatą publiczną, zniesienie niepewności, którą wywołała decyzja o Brexicie, oraz zbudowanie nowych stosunków z Wielką Brytanią. Gwarancje praw Europejczyków, będą od początku negocjacji stanowiły główny priorytet dla Unii Europejskiej. Będą musiały opierać się one na zasadach wzajemności, trwałości i braku dyskryminacji. UE będzie również oczekiwała wywiązania się Wielkiej Brytanii z wszelkich zobowiązań podjętych w trakcie jej funkcjonowania w ramach Wspólnoty, również tych finansowanych.

Czytaj więcej...

W ten poniedziałek rząd Wielkiej Brytanii zadecydował, że 29 marca Premier Theresa May  uruchomi artykuł 50 Traktatu o Unii Europejskiej, oznaczający oficjalne rozpoczęcie procesu negocjacji. Cały proces powinien zakończyć się w ciągu dwóch lat. Stanowisko negocjacyjne UE zostanie opracowane przez grupę, w skład której wchodzić będą szefowie 27 państw członkowskich, Przewodniczący Rady Donald Tusk oraz Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker.

Równocześnie z negocjacjami ws. Brexitu, UE będzie prowadziła rozmowy dotyczące ułożenia stosunków z Wielką Brytanią po 2019 r. już jako z krajem trzecim. Ważnym elementem tych rozmów będzie porozumienie o wolnej wymianie handlowej (podobnych porozumień UE ma obecnie podpisanych około 60 m.in. z Kanadą czy Koreą Południową), które powinno być ambitne w obszarze handlu, ale również spraw społecznych, fiskalnych, ekologicznych czy ochrony konsumentów – jak zaznaczył Michel Barnier. Zobowiązał się on również, że w negocjacjach z rządem Wielkiej Brytanii, przedstawiciele unijni będą stanowczy, przyjaźni, ale nigdy nie będą naiwni.

W trakcie sesji plenarnej z członkami Europejskiego Komitetu Regionów spotkali się także Vytenis Andriukaitis, unijny komisarz odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo żywności, Christos Stylianides, komisarz UE ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego, którzy uczestniczyli w debacie „Rozważania nad Europą”.

Czytaj więcej...W ramach spotkań przygotowujących do sesji plenarnej Marszałek Marek Woźniak, przewodniczył posiedzeniu polskiej delegacji. Członkowie wzięli udział w dyskusji z prof. Jerzym Buzkiem, Przewodniczącym Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego oraz dr Katarzyną Tarnawską, Dyrektorem Biura Promocji Nauki „PolSCA” (placówka Polskiej Akademii Nauk). Była ona poświęcona kwestii potrzeb i wyzwań stojących przed polską nauką w kontekście wykorzystywania programów unijnych zwłaszcza Horyzontu 2020. W trakcie dyskusji podkreślono, iż ważne jest tworzenie złotego trójkąta tj. partnerstwa między samorządami, światem akademickim i przedsiębiorstwami. Konieczne jest także poprawienie komunikacji między tymi podmiotami i wspólne zarządzanie, które może zwiększyć udział Polski w wykorzystaniu środków z programu Horyzont 2020. Temat debaty stanowił merytoryczne przygotowanie delegacji do prac nad opinią Europejskiego Komitetu Regionów „Wymiar lokalny i regionalny programu „Horyzont 2020” oraz nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji”, które rozpoczną się w komisji SEDEC pod koniec marca.  

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Autor zdjęcia: Europejski Komitet Regionów; Biuro Wielkopolski w Brukseli.

Polska wykorzystała ponad 218 mln euro z Horyzontu 2020

Po 323 konkursach Polska zainkasowała dofinansowanie w wysokości 218,44 mln euro z Programu Ramowego Horyzont 2020. Tym samym odnotowała wskaźnik sukcesu na poziomie 11,90% w odniesieniu do przyjętych do finansowania wniosków projektowych oraz 7,02% w odniesieniu do przyznanego finansowania. Średnie wskaźniki sukcesu dla wszystkich państw członkowskich to odpowiednio 14,88% dla liczby uczestnictw i 11,53% dla przewidywanego dofinansowania. Statystyki uczestnictwa plasują zatem polskie podmioty na 15. miejscu wśród 28 państw UE.

Z całości wydatkowanego dotychczas budżetu zdobyliśmy ok. 1%. Jesteśmy liderem w Europie Środkowo-Wschodniej, ale nadal daleko nam do europejskiej czołówki – Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii i Włoch.

Najwięcej polskich uczestnictw znajdziemy w projektach realizowanych w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, energii, infrastrukturach badawczych, transporcie czy wreszcie w instrumencie MŚP.

Czytaj więcej...

Polka wiceszefową Rady Europejskiej Agencji Kosmicznej

Czytaj więcej...Otylia Trzaskalska-Stroińska z Polski i Alice Bunn z Wielkiej Brytanii zostały wiceszefowymi Rady Europejskiej Agencji Kosmicznej. Przewodniczącym Rady ESA wybrano Jean-Yves Le Gall z Francji. Po raz pierwszy w historii wiceprzewodniczącą została osoba z nowego państwa członkowskiego. Wybór Otylii Trzaskalskiej-Stroińskiej nastąpił jednomyślnie. Nowa kadencja Rady ESA rozpocznie się 1 lipca 2017 roku.

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) to organizacja umożliwiająca wspólne rozwijanie technologii kosmicznych i aplikacji satelitarnych dla zastosowań naziemnych. ESA od 1975 roku realizuje także szereg misji kosmicznych poza bezpośrednim otoczeniem naszej planety. W tej chwili w skład agencji wchodzą 22 państwa członkowskie. Polska jest pełnoprawnym członkiem od 19 listopada 2012 roku. Po naszym kraju do ESA dołączyły jeszcze Węgry i Estonia.

Czytaj więcej...

Bezpieczniejsza Europa dzięki połączeniu możliwości wojskowych

Czytaj więcej...Państwa członkowskie UE marnują rocznie miliardy euro przez nadwyżki mocy produkcyjnej swoich przemysłów obronnych, przeszkody w sprowadzaniu zaopatrzenia dla armii czy dublowanie swoich zadań. Gdyby połączyły zasoby i koordynowały swoje plany, mogłyby sporo zaoszczędzić i osiągnąć lepsze rezultaty. To wnioski ze sprawozdania, nad którym europosłowie debatowali na posiedzeniu plenarnym w środę, 15 marca.

Chociaż współpraca obronna w UE nadal nie spełnia oczekiwań, to nowe wyzwania stojące przed Europą i naciski Stanów Zjednoczonych mogą sprawić, że zobowiązania w dziedzinie obronności będą traktowane poważnie.

Czytaj więcej...

Konsultacje publiczne dot. Agencji ENISA

Czytaj więcej...Trwają konsultacje publiczne z inicjatywy Komisji Europejskiej dotyczące Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA). Zadaniem Agencji jest przyczynianie się do wzrostu bezpieczeństwa w sieci w Unii Europejskiej.

Wyniki konsultacji będą podstawą oceny działalności agencji ENISA w latach 2013-2016. Konsultacje publiczne dają obywatelom możliwość pomocy w kształtowaniu metod reagowania Unii Europejskiej na zagrożenia cybernetyczne.

Czytaj więcej...

Skuteczniejsze inspekcje żywności w drodze od producenta na stół

Przepisy wprowadzające skuteczniejsze inspekcje żywności podczas kolejnych etapów podroży od producenta na stoły konsumentów, zostały przyjęte podczas głosowania w środę. Przepisy uzgodnione już nieformalnie pomiędzy posłami i Radą, mają poprawić możliwość śledzenia żywności, ułatwić walkę z oszustwami oraz przywrócić zaufanie konsumentów.

Przepisy mają zapewnić powstanie pełnego, zintegrowanego oraz skuteczniejszego systemu kontroli w obszarach bezpieczeństwa żywności i paszy, kontroli wymagań dotyczących weterynarii oraz zdrowia roślin, jak również kontroli produkcji organicznej i zasad oznakowania geograficznego produktów.

Czytaj więcej...

Eurosceptyczne partie bez unijnych pieniędzy?

Czytaj więcej...Szef chadeckiej Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim Manfred Weber uważa, że eurosceptyczne partie nawołujące do rozwiązania UE powinny zostać pozbawione pieniędzy z unijnego budżetu. Zwrócił się już nawet do Komisji Europejskiej o przygotowanie propozycji zmian w prawie, które to umożliwią.

„Potrzebujemy w UE bardziej jasnych zasad finansowania partii politycznych. Nie mamy wątpliwości, że nie może być tak, iż Unia Europejska trwale finansuje swoich własnych wrogów” – powiedział wczoraj (14 marca) Manfred Weber dziennikarzom w Strasburgu.

Czytaj więcej...

Komisja zatwierdzi Nord Stream II?

Czytaj więcej...Wczoraj Gazprom zaproponował Komisji Europejskiej porozumienie w kwestii postępowania Komisji ws. praktyk monopolowych koncernu. Źródła EurActiv.com twierdzą, że to będzie wstęp do zatwierdzenia przez KE projektu rozbudowy gazociągu Nord Stream.

Wczoraj (13 marca) rosyjski państwowy koncern gazowy Gazprom przedstawił oficjalnie Komisji Europejskiej swoje propozycje, które mają na celu zakończenie prowadzonego przeciw niemu postępowania antymonopolowego. Postępowanie trwa od kwietnia 2015 r., kiedy Bruksela przedstawiła rosyjskiej firmie swoje zastrzeżenia wobec jej działalności na rynku europejskim.

Czytaj więcej...

Brytyjska premier może rozpoczynać Brexit

Czytaj więcej...Obie izby brytyjskiego parlamentu przyjęły wczoraj (13 marca) wieczorem ustawę upoważniającą premier Theresę May do uruchomienia procesu wyjścia Wlk. Brytanii z Unii Europejskiej. Szefowa brytyjskiego rządu zapowiadała, że Brexit rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu.

Ustawa trafi teraz do podpisu królowej Elżbiety II, a potem wejdzie w życie, umożliwiając premier formalne rozpoczęcie, planowanych na dwa lata, negocjacji z Brukselą ws. warunków wychodzenia z UE.

Czytaj więcej...

Newsletter

Zapisz się jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje.