mt_ignore

Fundusze spójności działają, szwankuje komunikacja

Lepsze komunikowanie wpływu funduszy spójności na życie obywateli pozostaje niezwykle ważnym wyzwaniem dla decydentów i organizacji pozarządowych w państwach Unii...

więcej
Fundusze spójności działają, szwankuje komunikacja

Unijne decyzje ws. podatków większością głosów?

Unijny komisarz ds. finansowych Pierre Moscovici przedstawił wczoraj w Strasburgu propozycję KE, zgodnie z którą decyzje dotyczące kwestii podatkowych zapadałyby...

więcej
Unijne decyzje ws. podatków większością głosów?

Europejskie reakcje na zabójstwo prezydenta Gdańska

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem wczoraj (13 stycznia) wieczorem podczas koncertu kończącego gdański finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy....

więcej
Europejskie reakcje na zabójstwo prezydenta Gdańska

Aktualności

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

 

nowy budynek

Przedstawicielstwo Wielkopolski w Brukseli istnieje od 2003 roku. Podlega Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. Obecnie w BIWW zatrudnionych jest  czterech pracowników, których wspierają praktykanci oraz urzędnicy samorządów lokalnych z Wielkopolski.

Siedziba biura znajduje się w samym centrum dzielnicy europejskiej, w pobliżu Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji. W tym samym budynku mieszczą się również przedstawicielstwa innych regionów: niemieckiej Hesji, francuskiej Akwitanii i włoskiego regionu Emilia-Romania. To właśnie dzięki wieloletniej, partnerskiej współpracy i przyjaznym stosunkom z Krajem Związkowym Hesja powołanie przedstawicielstwa Wielkopolski przy UE stało się faktem. Strategiczne położenie siedziby w dzielnicy europejskiej i bliskość najważniejszych instytucji UE ułatwia dostęp do informacji oraz promocję regionu Wielkopolski „u źródła” – w samym sercu Unii Europejskiej.

Zakres działania

Głównym zadaniem BIWW jest wyszukiwanie i przekazywanie do Wielkopolski ważnych dla rozwoju regionu informacji. O nowych regulacjach prawnych i koncepcjach władz UE dotyczących polityki regionalnej pracownicy biura dowiadują się uczestnicząc w licznych spotkaniach i konferencjach oraz monitorując wiadomości napływające z instytucji UE. Działalność informacyjna biura obejmuje również zagadnienia związane z funduszami i programami UE oraz możliwościami współpracy z europejskimi partnerami.

Ponadto, nasze przedstawicielstwo reprezentuje interesy regionu w UE: przekazuje jego postulaty i stanowiska instytucjom europejskim, wspierając tym samym realizację celów wytyczonych w regionalnej strategii rozwoju. Biuro organizuje samodzielnie lub z innymi regionami debaty, seminaria i konferencje dotyczące aktualnych zagadnień agendy unijnej, a także  imprezy promujące Wielkopolskę w Brukseli i Europie.

Biuro Wielkopolski ściśle współpracuje z regionami partnerskimi oraz innymi regionami UE mającymi swoje przedstawicielstwa w Brukseli. Stała wymiana informacji, organizowanie spotkań grup roboczych zajmujących się określonymi projektami oraz wspólny lobbing na rzecz interesów regionalnych to przejawy tej współpracy. BIWW wspiera również działalność przedstawicieli województwa w instytucjach UE, zwłaszcza w Komitecie Regionów UE, współpracuje z wielkopolskimi posłami do Parlamentu Europejskiego, a także Przedstawicielstwem RP przy Unii Europejskiej oraz Ambasadą Rzeczpospolitej Polskiej przy Królestwie Belgii. Biuro organizuje także wydarzenia promujące wielkopolskie tradycje i kulturę, współpracując w tym zakresie z Instytutem Polskim w Brukseli oraz Polską Organizacją Turystyczną.

BIWW doradza również lokalnym przedsiębiorcom chcącym uzyskać informacje nt. aktualnych wymogów unijnych dotyczących wybranych branży biznesu, promuje wielkopolski potencjał gospodarczy za granicą, pomaga w nawiązywaniu kontaktów biznesowych z partnerami zagranicznymi. Zgodnie z Regionalną Strategią Innowacji dla Wielkopolski, prowadzone są również działania mające na celu wsparcie innowacyjności w regionie.

Od 2009 roku Biuro koordynuje działania polskiej delegacji w Europejskim Komitecie Regionów. Koordynatorami delegacji narodowej są: Dyrektor Izabela Gorczyca i Małgorzata Sylla.