Młodzi dyplomaci z wirtualną wizytą w Brukseli

P101076216 lutego, w Biurze Wielkopolski w Brukseli, odbyła się międzynarodowa wideokonferencja poświęcona roli i działalności brukselskich przedstawicielstw regionalnych. Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie przez Biuro Wielkopolski oraz Stowarzyszenie Forum Młodych Dyplomatów.

Celem konferencji było przybliżenie członkom Stowarzyszenia zadań, celów i funkcjonowania przedstawicielstw regionów w Brukseli oraz polityk i inicjatyw unijnych. Na pytania zgromadzonych w Poznaniu, Warszawie, Krakowie i Gdańsku młodych dyplomatów odpowiadali dyrektorzy 3 biur regionalnych: Wielkopolski, Monika Kapturska, niemieckiej Hesji, Claus-Peter Appel oraz francuskiej Emilii-Romanii, Marie-Pierre Mesplede. Dyskusja - którą moderował reprezentant Forum, Maciej Gieparda - dotyczyła tego jak działają biura, w jaki sposób reprezentują interesy swoich samorządów i tego jak współpracą za sobą. W rozmowie nie zabrakło również takich aktualnych tematów jak problem eurosceptyzmu, czy nowy plan inwestycyjny dla Europy zwany „planem Junkera”.

P1010766Stowarzyszenie „Forum Młodych Dyplomatów" jest ogólnopolską organizacją pozarządową, gromadzącą młodych ludzi, studentów oraz absolwentów wielu polskich i zagranicznych uczelni wyższych mających sprecyzowane ambicje zawodowe, którzy swoją przyszłość wiążą z pracą w środowisku międzynarodowym.

Autor: BIWW