Posiedzenie Związku Województw RP w Brukseli

Czytaj więcej...W dniach 21-22 stycznia 2008 roku w Brukseli odbyło się Posiedzenie Ogólne Związku Województw RP, w którym z ramienia Województwa Wielkopolskiego udział wzięli Pan Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Pan Lech Dymarski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Podczas posiedzenia poruszone zostały kluczowe, z punktu widzenia polskich województw, programy operacyjne, a także miała miejsce dyskusja na temat przyszłości polityki spójności. Uczestnicy spotkania mieli okazję spotkać się z wysokiej rangi przedstawicielami instytucji europejskich, którzy podzielili się z nimi wiedzą oraz informacjami na temat obecnych działań oraz dyskusji prowadzonych na forum europejskim.

Czytaj więcej...

Europa w szkole - Kalendarz europejski na 2008

Komisja Europejska wydała właśnie „Europejski kalendarz szkolny 2008”. Kalendarz, przeznaczony dla europejskiej młodzieży szkolnej, zostanie wydrukowany w ponad 2,7 mln egzemplarzy, we wszystkich językach UE. Już teraz szkoły mogą składać zamówienia, które będą realizowane nieodpłatnie według kolejności zgłoszeń.

Czytaj więcej...

Słowenia przejmuje przewodnictwo w UE: Prezentacja programu

Premier Słowenii Janez Janša przedstawił na forum Parlamentu Europejskiego priorytety przewodnictwa swego kraju w UE na najbliższe pół roku. Jak podkreślił przewodniczący PE Hans-Gert Pöttering, Słowenia jest pierwszym z byłych państw bloku wschodniego, który obejmuje przewodnictwo w Radzie w rozszerzonej Unii.

Wystąpienia w imieniu Rady i Komisji
 
Premier Janez Janša rozpoczął od osobistych wspomnień z 1988 roku, kiedy został aresztowany i skazany za krytykę jugosłowiańskich władz. Od tego czasu, jak podkreślił, Słowenia zwiększyła swój PKB na głowę mieszkańca z 4 tys. euro do ponad 22 tys. euro, co stanowi 91% średniej unijnej. Rozwija się słoweńska gospodarka, która notuje wzrost gospodarczy rzędu 6% rocznie, a bezrobocie jest najniższe w historii i jedno z najniższych pośród krajów UE. "Gdyby ktoś mi to mówił 20 lat temu w więziennej celi, nie uwierzyłbym w ani jedno słowo" - stwierdził.

Czytaj więcej...

Komisja Strategii Rozwoju z wizytą w Brukseli

Czytaj więcej...W dniach 14 – 15 stycznia 2008 r. z  wizytą studyjną w Brukseli przebywali członkowie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Celem wyjazdu było zapoznanie się z bieżącą działalnością Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, możliwościami współpracy z regionami zagranicznymi w ramach jednej z sieci europejskich, a także spotkania w Komisji Europejskiej, Parlamencie oraz  Przedstawcielstwie RP przy UE związane z polityką spójności, Traktatem Lizbońskim, realizacją regionalnego programu operacyjnego, transportem i rozwojem przedsiębiorczości.

W delegacji, której program przygotowany został przez Biuro Wielkopolski w Brukseli, uczestniczyli: Przewodniczący Komisji Zbigniew Haupt,  Wicemarszałkowie Leszek Wojtasiak oraz Wojciech Jankowiak, Maciej Wiśniewski,  Marcin Porzucek, Killion Munyama oraz pracownicy Kancelarii Sejmiku i Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego.

Czytaj więcej...

Uroczyste posiedzenie PE - Wielki Mufti Syrii

Wystąpieniem Wielkiego Mufti Syrii Ahmada Badra Al-Din Hassouna Parlament Europejski zainaugurował cykl debat parlamentarnych stanowiących część obchodów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego (2008). W swoim wystąpieniu gość podkreślił, że kultura stanowi łącznik między wyznawcami różnych religii i decyduje o ich wzajemnym zrozumieniu. "Pokojowe współistnienie kultur i religii w Unii Europejskiej i na całym świecie, zwłaszcza na drugim brzegu Morza Śródziemnego, na Bliskim Wschodzie, jest możliwe i konieczne" - powiedział przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert PÖTTERING (EPP-ED, DE) witając gościa na sesji plenarnej w Strasburgu. "Nasza wspólna przyszłość zależy od umiejętności pokojowego współistnienia. Powinniśmy razem budować intelektualny i kulturowy pomost nad Morzem Śródziemnym wsparty na wspólnym bogactwie kulturowym i wspólnych wartościach" - podkreślił przewodniczący.

Czytaj więcej...

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Schengen...

Dnia 14 czerwca 1985 r. rządy Belgii, Niemiec, Francji, Luksemburga i Niderlandów podpisały w Schengen, luksemburskim miasteczku, układ mający umożliwić „ (…) swobodne przekraczanie granic wewnętrznych (…)” wszystkim obywatelom państw członkowskich i „swobodny przepływ towarów i usług”.

Pięć krajów założycielskich podpisało Konwencję wykonawczą do układu z Schengen w dniu 19 czerwca 1990 r. Następnie dołączyły do nich kolejne kraje: Włochy dnia 27 listopada 1990 r., Hiszpania i Portugalia dnia 25 czerwca 1991 r., Grecja dnia 6 listopada 1992 r., Austria dnia 28 kwietnia 1995 r. oraz Dania, Szwecja i Finlandia dnia 19 grudnia 1996 r.
Również Norwegia i Islandia zawarły dnia 19 grudnia 1996 r. układ o współpracy z państwami członkowskimi tak, aby móc przystąpić do wspomnianej konwencji.

Czytaj więcej...

Polacy pozytywnie o Schengen

Ponad połowa Polaków (57%) uważa, że wejście do strefy Schengen będzie dla nich korzystne – wynika z sondażu TNS OBOP dla Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

71% wskazuje na korzyści związane ze swobodnym przekraczaniem granic innych państw UE, np. podczas wakacji w górach. Najczęściej obawiamy się (59%) zwiększonego przemytu narkotyków i napływu niebezpiecznych towarów.

Zaledwie 2% ankietowanych uważa, że rozszerzenie strefy Schengen będzie dla nich raczej niekorzystne, zaś 39% Polaków nie ma zdania na ten temat.

Czytaj więcej...

Co UE zrobiła dla Ciebie w 2007 r.?

„Europa i Ty w 2007 r. - przegląd osiągnięć UE”- to multimedialna broszura Komisji Europejskiej przedstawiająca 10 osiągnięć Unii Europejskiej w tym roku.

„UE postrzegana jest czasem jako biurokratyczna machina oderwana od realiów życia obywateli. Chcemy pokazać, na podstawie przykładów z życia codziennego, jakie korzystne zmiany wprowadza UE dla nas jako konsumentów, turystów, czy pracowników" powiedziała Margot Wallström, wiceprzewodnicząca Komisji, odpowiedzialna za stosunki instytucjonalne i strategię komunikacji społecznej.

„Europa i Ty w 2007 r." prezentuje 10 strategicznych działań podjętych przez UE w 2007 r. Zakres zagadnień jest szeroki: od środków na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym po zapewnianie konsumentom szerszego wyboru towarów i usług po niższych cenach.

Czytaj więcej...

Zakończenie portugalskiego przewodnictwa w UE

Podczas nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego premier José Socrates przedstawił posłom bilans półrocznego przewodnictwa Portugalii w UE. Oprócz podpisania Traktatu Lizbońskiego i Karty Praw Podstawowych do sukcesów rządu zaliczył m.in. rozszerzenie strefy Schengen i ustanowienie Europejskiego Dnia przeciwko Karze Śmierci. Posłowie chwalili prezydencję za dobre wyniki szczytów z Brazylią i Afryką oraz konferencji klimatycznej na Bali.

Czytaj więcej...

Polski program operacyjny największą inwestycją UE

commissioner2.jpgDanuta Hübner, komisarz ds. polityki regionalnej, ogłosiła 13 grudnia największą dotychczasową inwestycję Wspólnoty – program operacyjny dla Polski o wartości 27,9 mld euro. W ciągu najbliższych siedmiu lat program zatytułowany „Środowisko i infrastruktura” pomoże rozwinąć infrastrukturę transportową i ochrony środowiska oraz infrastrukturę społeczną (szkolnictwo wyższe, ochrona zdrowia) w całej Polsce. Komisarz Hübner wyraziła zadowolenie z przyjęcia programu przez Komisję w dniu 7 grudnia: „Ze względu na wielkość i zakres programu, będzie on jednym ze sztandarowych programów w ramach polityki spójności w latach 2007-2013. Przyjęcie tego programu jest tylko pierwszym krokiem w długim procesie, który, mam nadzieję, doprowadzi do pomyślnych wyników. Teraz władze polskie muszą się skupić na tym, w jaki sposób ulepszyć wybór i realizację projektów na wszystkich poziomach.”

Czytaj więcej...