Debata przed historycznym szczytem UE

W środę, 12 grudnia posłowie Parlamentu Europejskiego wysłuchają oświadczeń Rady i Komisji na temat zbliżającego się szczytu Rady Europejskiej. W dniu 13 grudnia głowy państw i szefowie rządów spotkają się w Lizbonie, aby podpisać nowy Traktat, a następnie 14 grudnia zbiorą się na posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli.

Uroczysta ceremonia podpisania nowego Traktatu odbędzie się w Klasztorze Hieronimitów (Mosteiro dos Jerónimos) w Lizbonie i rozpocznie się o godzinie 11:30. Przemówienia wygłoszą Hans-Gert Pöttering, przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso oraz przewodniczący Rady - premier Portugalii José Sócrates. Złożenie podpisów przewidziano na godzinę 12:15.

Czytaj więcej...

Rusza kampania promująca Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego 2008

4 grudnia br. ruszyła strona poświęcona obchodom Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego 2008 – www.dialogue2008.eu. W uroczystości inaugurującej kampanię informacyjną wzięli udział komisarz Ján Figel’ i „europejscy ambasadorzy na rzecz dialogu międzykulturowego” oraz uczniowie różnego pochodzenia etnicznego z brukselskich szkół.

Czytaj więcej...

Wizyta studyjna władz powiatu gnieźnieńskiego

Czytaj więcej...W dniach 3 i 4 grudnia 2007 r. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli przygotowało wizytę studyjną dla władz powiatu gnieźnieńskiego. Do Brukseli przyjechali Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego Krzysztof Ostrowski, Senator RP Piotr Gruszczyński, Przewodnicząca Rady Powiatu Danuta Winiarska, Wiceprzewodniczaca Emilia Dutka, dwaj członkowie Zarządu: Paweł Koch i Wojciech Krawczyk oraz rzecznik prasowy Ewa Michalak.

Czytaj więcej...

Prezentacja inwestycyjnej oferty agroturystycznej Wielkopolski w Brukseli

Czytaj więcej...W dniu 3 grudnia 2007 r. w siedzibie Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli odbyło się seminarium inwestycyjne służące promowaniu oferty agroturystycznej Wielkopolski. Jego organizatorami byli: Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Brukseli, Biuro Polskiej Organizacji Turystycznej w Brukseli oraz Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z Poznania.

Czytaj więcej...

Parlament Europejski apeluje do Polski o przyjecie Karty Praw Podstawowych

Czytaj więcej...Parlament Europejski zatwierdził Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej, która jest dokumentem wyszczególniajacym podstawowe prawa obywateli UE oraz wartosci, na których opiera się funkcjonowanie Unii Europejskiej. Parlament zwrócil się z gorącym apelem do Polski i Wielkiej Brytanii "o podjęcie wszelkich starań, aby osiagnać porozumienie w kwestii nieograniczonego obowiazywania Karty"..

Czytaj więcej...

Przed Trybunał za numer alarmowy 112

Komisja Europejska pozwała Polskę i Łotwę przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości za to, że alarmowy numer 112 nie działa tak, jak powinien. Służby ratownicze, odbierając sygnał o wypadku nie mogą ze względów technicznych automatycznie zidentyfikować miejsca zdarzenia. KE rozpoczęła także postępowanie przeciwko Rumunii.

Czytaj więcej...

Zintegrowana polityka rynku pracy to wzrost zatrudnienia

Znaczaca poprawa sytuacji na rynkach pracy w UE w 2006 r. spowodowala wzrost zatrudnienia o 4 miliony osób - najwyzszy od 2000 r. wedlug dzis opublikowanego sprawozdania „Zatrudnienie w Europie” z 2007 r. Lepszy klimat gospodarczy to nie tyle okazja do przedwczesnej radosci, co wyjatkowa szansa, by przyspieszyc tak bardzo potrzebne reformy strukturalne. Panstwa czlonkowskie powinny w szczególnosci podjac prace nad lepszym zintegrowaniem polityki w dziedzinie zatrudnienia i szkolen, co pozwoli podniesc bezpieczenstwo zatrudnienia pracowników w UE w warunkach ewoluujacej gospodarki swiatowej.

Czytaj więcej...

Spotkania marszałka Marka Woźniaka z ambasadorami RP w Brukseli

Przy okazji pobytu w Brukseli oraz otwarcia Klubu Wielkopolan marszałek Marek Woźniak odbył również spotkania z dwoma ambasadorami Rzeczypospolitej Polskiej. Czytaj więcej...27 listopada, podczas wizyty u Sławomira Czarlewskiego, Ambasadora RP w Królestwie Belgii, rozmawiano m.in. o najbliższych planach promocyjnych Wielkopolski w Brukseli związanych głównie z kulturą i gospodarką. Ambasador zadeklarował daleko idącą pomoc w organizacji przyszłorocznych przedsięwzięć naszego regionu w belgijskiej stolicy  i zachęcił do kontynuowania ścisłej dwustronnej współpracy.

Czytaj więcej...

72 Sesja Plenarna Komitetu Regionów zakończona

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak wziął udział w ostatniej w tym roku 72 Sesji Plenarnej Komitetu Regionów, która odbyła się w  Brukseli w dniach 28/29 listopada br. Przedstawiciele europejskich samorządów lokalnych przyjęli tym razem 7 opinii, debatując nad zieloną księgą w sprawie zastosowań nawigacji satelitarnej, spójnością gospodarczą i społeczną, wspólnotową strategią na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007-2013, działaniami na szczeblu UE w sprawie adaptacji do zmian klimatycznych w Europie, europejską agendą kultury w dobie globalizacji świata, a także komfortowym funkcjonowaniem osób starszych w społeczeństwie informacyjnym. Ze sprawozdaniem na temat roli edukacji i podnoszenia świadomości w promowaniu rozwoju zrównoważonego wystąpił polski przedstawiciel do Komitetu Regionów Marek Olszewski, wójt gminy Lubicz. 

 

 

Czytaj więcej...

Pierwszy konkurs projektów INTERREG IVC- opublikowany: termin naboru wniosków 15 stycznia

Do uczestnictwa w pierwszym naborze wniosków w ramach INTERREG IVC zaproszone są przede wszystkim regionalne i lokalne jednostki administracji publicznej z 27 Państw Członkowskich, przy czym w projektach uczestniczyć mogą także regiony norweskie i szwajcarskie. Termin składania wniosków upływa 15 stycznia 2008. Program INTERREG IV jest częścią wsparcia w ramach funduszy strukturalnych UE, składającym się z trzech komponentów: (1) przygranicznego (2) transnarodowego (3) współpracy międzyregionalnej. Komponent INTERREG IVC wspiera współpracę między regionami, które nie mają wspólnej granicy.

Czytaj więcej...