Polityka spójności bodźcem dla strategii lizbońskiej

Reforma polityki spójności zaczyna przynosić wymierne efekty i już dziś wiadomo, że odegra ważną rolę w realizacji strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Jak wynika z krajowych strategii państw członkowskich, znaczna część budżetu polityki spójności (347 miliardów euro) zostanie przeznaczona właśnie na cele lizbońskie. Komisja Europejska przyjęła dziś komunikat, który opisuje krajowe strategie i priorytety Wspólnoty w tym zakresie. Są to m.in.: gospodarka oparta na wiedzy, badania naukowe, rozwój, innowacje, kapitał ludzki i rozwój przedsiębiorczości.

Czytaj więcej...

Uroczyste podpisanie Karty Praw Podstawowych w Parlamencie Europejskim

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Pöttering, przewodniczący Rady - premier Portugalii José Sócrates oraz przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso podpisali Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej na uroczystości zorganizowanej podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

Czytaj więcej...

Debata przed historycznym szczytem UE

W środę, 12 grudnia posłowie Parlamentu Europejskiego wysłuchają oświadczeń Rady i Komisji na temat zbliżającego się szczytu Rady Europejskiej. W dniu 13 grudnia głowy państw i szefowie rządów spotkają się w Lizbonie, aby podpisać nowy Traktat, a następnie 14 grudnia zbiorą się na posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli.

Uroczysta ceremonia podpisania nowego Traktatu odbędzie się w Klasztorze Hieronimitów (Mosteiro dos Jerónimos) w Lizbonie i rozpocznie się o godzinie 11:30. Przemówienia wygłoszą Hans-Gert Pöttering, przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso oraz przewodniczący Rady - premier Portugalii José Sócrates. Złożenie podpisów przewidziano na godzinę 12:15.

Czytaj więcej...

Rusza kampania promująca Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego 2008

4 grudnia br. ruszyła strona poświęcona obchodom Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego 2008 – www.dialogue2008.eu. W uroczystości inaugurującej kampanię informacyjną wzięli udział komisarz Ján Figel’ i „europejscy ambasadorzy na rzecz dialogu międzykulturowego” oraz uczniowie różnego pochodzenia etnicznego z brukselskich szkół.

Czytaj więcej...

Wizyta studyjna władz powiatu gnieźnieńskiego

Czytaj więcej...W dniach 3 i 4 grudnia 2007 r. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli przygotowało wizytę studyjną dla władz powiatu gnieźnieńskiego. Do Brukseli przyjechali Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego Krzysztof Ostrowski, Senator RP Piotr Gruszczyński, Przewodnicząca Rady Powiatu Danuta Winiarska, Wiceprzewodniczaca Emilia Dutka, dwaj członkowie Zarządu: Paweł Koch i Wojciech Krawczyk oraz rzecznik prasowy Ewa Michalak.

Czytaj więcej...

Prezentacja inwestycyjnej oferty agroturystycznej Wielkopolski w Brukseli

Czytaj więcej...W dniu 3 grudnia 2007 r. w siedzibie Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli odbyło się seminarium inwestycyjne służące promowaniu oferty agroturystycznej Wielkopolski. Jego organizatorami byli: Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Brukseli, Biuro Polskiej Organizacji Turystycznej w Brukseli oraz Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z Poznania.

Czytaj więcej...

Parlament Europejski apeluje do Polski o przyjecie Karty Praw Podstawowych

Czytaj więcej...Parlament Europejski zatwierdził Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej, która jest dokumentem wyszczególniajacym podstawowe prawa obywateli UE oraz wartosci, na których opiera się funkcjonowanie Unii Europejskiej. Parlament zwrócil się z gorącym apelem do Polski i Wielkiej Brytanii "o podjęcie wszelkich starań, aby osiagnać porozumienie w kwestii nieograniczonego obowiazywania Karty"..

Czytaj więcej...

Przed Trybunał za numer alarmowy 112

Komisja Europejska pozwała Polskę i Łotwę przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości za to, że alarmowy numer 112 nie działa tak, jak powinien. Służby ratownicze, odbierając sygnał o wypadku nie mogą ze względów technicznych automatycznie zidentyfikować miejsca zdarzenia. KE rozpoczęła także postępowanie przeciwko Rumunii.

Czytaj więcej...

Zintegrowana polityka rynku pracy to wzrost zatrudnienia

Znaczaca poprawa sytuacji na rynkach pracy w UE w 2006 r. spowodowala wzrost zatrudnienia o 4 miliony osób - najwyzszy od 2000 r. wedlug dzis opublikowanego sprawozdania „Zatrudnienie w Europie” z 2007 r. Lepszy klimat gospodarczy to nie tyle okazja do przedwczesnej radosci, co wyjatkowa szansa, by przyspieszyc tak bardzo potrzebne reformy strukturalne. Panstwa czlonkowskie powinny w szczególnosci podjac prace nad lepszym zintegrowaniem polityki w dziedzinie zatrudnienia i szkolen, co pozwoli podniesc bezpieczenstwo zatrudnienia pracowników w UE w warunkach ewoluujacej gospodarki swiatowej.

Czytaj więcej...

Spotkania marszałka Marka Woźniaka z ambasadorami RP w Brukseli

Przy okazji pobytu w Brukseli oraz otwarcia Klubu Wielkopolan marszałek Marek Woźniak odbył również spotkania z dwoma ambasadorami Rzeczypospolitej Polskiej. Czytaj więcej...27 listopada, podczas wizyty u Sławomira Czarlewskiego, Ambasadora RP w Królestwie Belgii, rozmawiano m.in. o najbliższych planach promocyjnych Wielkopolski w Brukseli związanych głównie z kulturą i gospodarką. Ambasador zadeklarował daleko idącą pomoc w organizacji przyszłorocznych przedsięwzięć naszego regionu w belgijskiej stolicy  i zachęcił do kontynuowania ścisłej dwustronnej współpracy.

Czytaj więcej...