Przejdź do treści

Trwają konsultacje dot. przeglądu działań promujących unijne produkty rolne i spożywcze – Komisja Europejska czeka na Twój głos!

vegetablesKomisja Europejska jest w trakcie przeprowadzania konsultacji publicznych w trybie online nt.  przeglądu sposobów promowania unijnych produktów rolnych i spożywczych w Unii Europejskiej oraz w państwach trzecich. Odpowiedzi przesyłać można do 23 czerwca 2021 r. 

Jakie są cele konsultacji?

Kampanie promocyjne unijnych produktów rolnych mają na celu zarówno stworzenie nowych możliwości na rynku dla rolników z UE oraz szeroko pojętego przemysłu spożywczego, jak również mają ułatwić rozwój działalności przedsiębiorstw. Celem konsultacji jest poznanie opinii dot. możliwości wkładu działań promocyjnych w upowszechnianie zarówno bardziej zrównoważonej produkcji i konsumpcji, jak również bardziej zrównoważonego odżywiania zgodnego z wytycznymi KE  ujętych w strategii „od pola do stołu”, strategii na rzecz bioróżnorodności oraz europejskiego planu walki z rakiem. Z uwagi na powyższe, przegląd działań promocyjnych powinien zwiększyć ich wkład w upowszechnianie zrównoważonej produkcji rolnej i konsumpcji - przechodzenie na dietę w większym stopniu bazującej na produktach roślinnych, z mniejszą ilością czerwonego oraz przetworzonego mięsa, a także innej żywności zwiększającej ryzyko zachorowania na raka. Równolegle powinna być utrzymana lub nawet zwiększana efektywność polityki wspierania konkurencyjności i odporności sektora rolno-spożywczego UE.   

Kto może uczestniczyć w konsultacjach?

Każdy obywatel i każda organizacja może wypełnić kwestionariusz. Szczególnie cenne będzie uczestnictwo w konsultacjach następujących podmiotów: organizacji reprezentujących sektor rolnictwa, organizacji producentów rolnych, organizacji z sektora przetwórstwa spożywczego, organizacji konsumenckich, organizacji z branży promocji handlu, federacji ogólnoeuropejskich, organizacji krajowych, izb handlowych, przedsiębiorstw prywatnych, organizacji z sektora detalicznego, władz publicznych oraz organów odpowiedzialnych za kształtowanie polityki w obszarze promocji rolno-spożywczej, ochrony środowiska, zdrowa publicznego i dobrostanu zwierząt, państw trzecich, instytutów badawczych, uniwersytetów, ośrodków analitycznych, a także osób fizycznych.

Gdzie można wypełnić kwestionariusz i w jakich językach?

Kwestionariusz dostępny jest we wszystkich 24 językach urzędowych Unii Europejskiej i można wypełnić go tu do 23 czerwca br., także w języku polskim.

Uwaga – aby uzyskać dostęp do ankiety należy zarejestrować się za pośrednictwem systemu EU login, który stosowany jest przez Komisję Europejską, aby uwierzytelniać tożsamość użytkowników – instrukcja rejestracji znajduje się tu.  

Opracowanie: Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. KE