Przejdź do treści

Międzynarodowy Dzień Kobiet w Europejskim Komitecie Regionów – konferencja „Więcej kobiet w polityce”

For more women in politics web 900x600Często kobiety rozpoczynają karierę w polityce krajowej lub europejskiej od piastowania mandatu na poziomie lokalnym lub regionalnym, a mimo to nadal rzadkością jest równowaga płci w większości zgromadzeń samorządowych. W 2019 r. według indeksu równości płci 2020 przygotowanym przez Europejski Instytut ds. Równości Płci, równowaga płci w europejskich zgromadzeniach regionalnych została osiągnięta w zaledwie pięciu państwach członkowskich UE. Kobiety stanowiły 1/3 członków zgromadzeń regionalnych w dwudziestu państwach członkowskich UE, a w trzech państwach członkowskich UE aż 80% mężczyzn pełniło funkcje polityczne we władzach samorządowych. W latach 2017-2019 na szczeblu miejskim/lokalnym odnotowano zwiększenie liczby kobiet o zaledwie 0,5 %. Już 8 marca w godzinach 9:15-15:45 odbędzie się konferencja organizowana przez Europejski Komitet Regionów, której tematem będzie zaangażowanie kobiet w politykę na szczeblach: lokalnym, regionalnym i europejskim. Na wydarzenie można rejestrować się do 3 marca. 

Działania Europejskiego Komitetu Regionów na rzecz równości płci 

Europejski Komitet Regionów, jako zgromadzenie polityczne reprezentantów szczebla lokalnego i regionalnego w UE, zaangażował się w działania na rzecz równości płci, przyjmując „Strategię na rzecz równości płci wśród członków KR” oraz opinię KR w sprawie „Unii na rzecz równości: strategia na rzecz równości płci 2020-2025”.  We wspomnianej opinii apeluje się o uznanie władz lokalnych i regionalnych za kluczowych partnerów w przygotowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu strategii UE na rzecz równości płci, w której wymieniona została władza i proces decyzyjny w polityce jako jeden z pięciu priorytetów.

O konferencji

Wydarzenie stanowi część inicjatywy zapoczątkowanej w 2020 r. przez Europejski Komitet Regionów, której celem jest promowanie równowagi płci w procesie decyzyjnym i polityce na szczeblu regionalnym i lokalnym, podnoszenie świadomości, a także promowanie najlepszych praktyk.     

Uczestnicy konferencji będą starali się odpowiedzieć na pytania związane z wieloma kluczowymi kwestiami odnośnie równowagi płci w polityce – omówią m.in. obecny stan w zakresie parytetu płci w polityce lokalnej i regionalnej oraz przedstawią swoje opinie na temat poprawy sytuacji, wskażą w jaki sposób legislatorki mogą rozwiązywać problemy, z którymi stykają się na co dzień w mediach społecznościowych,  a także wskażą wartość dodaną, którą wnoszą kobiety do debaty politycznej i procesu decyzyjnego. W trakcie wydarzenia zostaną zaprezentowane najlepsze praktyki i doświadczenia ze szczebla lokalnego, regionalnego i europejskiego, celem zainspirowania polityków do podjęcia działań. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję zapoznać się z głównymi wnioskami z przeprowadzonego indeksu równości płci 2020, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy władz lokalnych i regionalnych. Z kolei specjaliści ds. zwalczania dezinformacji i mowy nienawiści w Internecie omówią w jaki sposób polityczki mogą skutecznie i w zorganizowany sposób reagować na przemoc na tle płci w Internecie. Na zakończenie wydarzenia posłanka do Parlamentu Europejskiego Samira Rafaela i członkini Europejskiego Komitetu Regionów Jasna Gabrić zachęcą kobiety do angażowania się w życie polityczne.

Ważne informacje

Rejestracja na konferencję potrwa do 3 marca, zachęcamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego, który można znaleźć tu.

Program wydarzenia dostępny jest tu.

Podczas konferencji zapewnione zostanie tłumaczenie na następujące języki: polski, angielski, francuski, niemiecki i hiszpański.

Opracowanie: Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. Europejskiego Komitetu Regionów