Przejdź do treści

REACT-EU pomoże w walce z kryzysem

REACT EU pomoże w walce z kryzysem fotoW listach do ministrów UE odpowiedzialnych za politykę spójności, komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira oraz komisarz ds. miejsc pracy i praw socjalnych Nicolas Schmit wyjaśnili w zeszłym tygodniu, w jaki sposób państwa członkowskie mogą korzystać z funduszu REACT-UE.

Fundusz jest częścią narzędzia NextGenerationEU i będzie koncentrował się na wspieraniu odporności rynku pracy, zatrudnienia, MŚP, rodzin o niskich dochodach, a także na tworzeniu przyszłościowych podstaw dla cyfrowej i zielonej transformacji oraz trwałego ożywienia społeczno-gospodarczego.

Szefowie państw lub rządów UE zgodzili się na przyznanie funduszowi budżetu w wysokości 47,5 miliarda euro na szczycie Rady Europejskiej w dniach 17-21 lipca. To porozumienie nie oznacza końca procesu legislacyjnego, ale by zapewnić szybkie wyjście z kryzysu związanego z koronawirusem, ważne jest, aby państwa członkowskie przystąpiły do szybkiego programowania zasobów.

Komisarz Ferreira powiedziała: - Zasoby w ramach REACT-EU będą miały kluczowe znaczenie w nadchodzących 3 latach dla odbudowy gospodarki dotkniętej skutkami kryzysu COVID-19. Nasza rada dla państw członkowskich jest taka, aby jak najskuteczniej i najefektywniej wykorzystać tę szansę dla zbudowania solidnego, zielonego, cyfrowego i spójnego ożywienia.

Komisarz Schmit dodał: - REACT-EU będzie dużym źródłem wsparcia w rozwiązywaniu problemów związanych z zatrudnieniem i integracją społeczną po tym bezprecedensowym okresie wstrząsów. Komisja Europejska jest gotowa wspierać państwa członkowskie w maksymalizowaniu jego wartości dodanej.

W celu szybkiego korzystania z REACT-EU państwa członkowskie powinny postępować zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej zawartymi w listach:

  • kierować działania na obszary geograficzne, których gospodarka ucierpiała najsilniej w wyniku pandemii i które są najmniej odporne;
  • uwzględniać zalecenia dla poszczególnych krajów w ramach europejskiego semestru;
  • przestrzegać zasady partnerstwa.

Zasoby REACT-EU powinny być także mobilizowane na projekty wspierające ambicje klimatyczne UE. Projekty powinny zarówno odpowiadać na konsekwencje pandemii jak i ułatwiać przejście na zieloną i cyfrową gospodarkę oraz bardziej odporne społeczeństwa.

Listy komisarzy z 29 lipca 2020 r. są dostępne tutaj.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. Komisji Europejskiej