Krok do zagwarantowania Europejczykom przyszłej szczepionki przeciw COVID-19

Utworzono: poniedziałek, 03 sierpień 2020 11:30
Komisja Europejska

Krok do zagwarantowaniaKomisja Europejska zakończyła wstępne rozmowy z firmą farmaceutyczną na temat zakupu potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19. Planowana umowa z firmą Sanofi przewiduje możliwość zakupu szczepionki przez wszystkie państwa członkowskie UE. Przewidziano, że gdy badania dowiodą, że szczepionka jest bezpieczna i skuteczna przeciwko COVID-19, Komisja, na podstawie umowy ramowej, będzie miała możliwość zakupu 300 mln dawek w imieniu wszystkich państw członkowskich UE. Komisja wciąż prowadzi również intensywne rozmowy z innymi producentami szczepionek.

Przewodnicząca Ursula von der Leyen powiedziała: Komisja Europejska czyni wszystko, co w jej mocy, aby zapewnić Europejczykom szybki dostęp do szczepionki, która jest bezpieczna i da im ochronę przed koronawirusem. Ogłoszone 31 lipca porozumienie z firmą Sanofi jest pierwszym ważnym filarem szerszej europejskiej strategii w dziedzinie szczepionek. Wkrótce poczynimy dalsze kroki. Prowadzimy zaawansowane rozmowy z kilkoma innymi firmami. Chociaż dziś nie wiemy, która szczepionka będzie najskuteczniejsza, Europa inwestuje w zróżnicowany zestaw obiecujących szczepionek, opracowywanych w oparciu o różne rodzaje technologii. Zwiększa to nasze szanse na szybkie uzyskanie skutecznego remedium na koronawirusa. Szczepionka byłaby prawdziwie ogólnoświatowym dobrem. Jesteśmy gotowi pomóc uzyskać dostęp do szczepionki również krajom znajdującym się w trudniejszej sytuacji, co pozwoliłoby im znaleźć wyjście z tego kryzysu.

Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, stwierdziła: Bezpieczna i skuteczna szczepionka przeciwko COVID-19 jest najpewniejszą drogą wyjścia z kryzysu. Dlatego też w ostatnich tygodniach wypracowaliśmy jednolite podejście UE, które pozwoli nam zabezpieczyć dostęp do odpowiedniej ilości dawek obiecujących szczepionek kandydackich. Ogłoszone dziś [31 lipca 2020 r.] zakończenie wstępnych rozmów z firmą Sanofi jest pierwszym ważnym krokiem na drodze do osiągnięcia celu, jakim jest zapewnienie obywatelom Unii równego dostępu do szczepionki.

Efektem zakończonych 31 lipca wstępnych rozmów ma być zawarcie umowy ramowej na zakup szczepionki, która zostanie sfinansowana z instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych, który dysponuje środkami przeznaczonymi na stworzenie portfela potencjalnych szczepionek o różnych profilach i produkowanych przez różne firmy.

Komisja Europejska stawia sobie również za cel zagwarantowanie, że każdy, kto potrzebuje szczepionki, otrzyma ją w dowolnym miejscu na świecie, a na tylko na terenie Unii. Nikt nie jest bezpieczny, dopóki wszyscy nie będziemy bezpieczni.

W tym celu od 4 maja 2020 r. Komisja zebrała niemal 16 mld euro w ramach globalnej reakcji na pandemię koronawirusa – globalnej kampanii na rzecz powszechnego dostępu do testów, leczenia i szczepionek przeciwko koronawirusowi oraz globalnego ożywienia gospodarczego. 

Komisja jest również gotowa zbadać – wraz z partnerami międzynarodowymi – czy znaczna liczba krajów zgodziłaby się na połączenie zasobów, aby wspólnie zarezerwować w firmach farmaceutycznych przyszłe szczepionki dla siebie samych, a także dla krajów o niskich i średnich dochodach. Kraje o wysokich dochodach mogłyby działać jako pluralistyczna międzynarodowa grupa nabywców, przyspieszając w ten sposób opracowanie bezpiecznych i skutecznych szczepionek oraz maksymalizując dostęp do nich dla wszystkich, którzy ich potrzebują, na całym świecie.

Kontekst

17 czerwca Komisja Europejska przedstawiła europejską strategię przyspieszenia rozwoju, produkcji i stosowania skutecznych i bezpiecznych szczepionek przeciwko COVID-19. W zamian za prawo do zakupu określonej liczby dawek szczepionek w określonym terminie Komisja sfinansuje – na podstawie umów ramowych – część kosztów, które producenci szczepionek muszą ponieść na początkowym etapie. Przekazane środki będą traktowane jako zaliczka na poczet szczepionek, których zakupu faktycznie dokonają państwa członkowskie.

Ponieważ wysokie koszty i wysoki wskaźnik niepowodzeń sprawiają, że inwestowanie w szczepionki przeciwko COVID-19 stanowi wysoce ryzykowną decyzję dla podmiotów opracowujących szczepionki, umowy te umożliwią dokonanie inwestycji, które w przeciwnym razie nie doszłyby do skutku.

Dla swojej szczepionki kandydackiej Sanofi zamierza wystąpić do Europejskiej Agencji Leków (EMA) o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w czerwcu 2021 r. po tym, jak w III fazie badań klinicznych uzyskano obiecującą reakcję immunologiczną.

Więcej informacji

Unijna strategia w dziedzinie szczepionek

Działania w odpowiedzi na koronawirusa

Autor: Komisja Europejska