Nowy unijny pakiet podatkowy dla odbudowy gospodarczej i wzrostu w Europie

Utworzono: czwartek, 16 lipiec 2020 10:37
Komisja Europejska

Nowy unijny pakiet podatkowyKomisja Europejska przyjęła 15 lipca ambitny nowy pakiet podatkowy, aby zapewnić, że polityka podatkowa UE będzie wspierać ożywienie gospodarcze i długoterminowy wzrost w Europie. Pakiet ten opiera się na dwóch filarach: na sprawiedliwości i na prostocie. Sprawiedliwe opodatkowanie pozostaje jednym z głównych priorytetów Komisji Europejskiej jako środek ochrony dochodów publicznych, który w perspektywie krótkoterminowej będzie odgrywał ważną rolę dla ożywienia gospodarczego, zaś w perspektywie długoterminowej - dla dobrobytu w UE.

Przyjęty pakiet ma na celu zwiększenie sprawiedliwości podatkowej poprzez nasilenie walki z nadużyciami podatkowymi, ograniczenie nieuczciwej konkurencji podatkowej i zwiększenie przejrzystości w tej dziedzinie. Jednocześnie w pakiecie położono nacisk na uproszczenie przepisów i procedur podatkowych, aby poprawić warunki dla przedsiębiorstw w całej UE. Obejmuje to usunięcie przeszkód podatkowych i obciążeń administracyjnych dla podatników w wielu sektorach, tak aby przedsiębiorstwom łatwiej było prosperować i rozwijać się na jednolitym rynku.

Przedstawiony 15 lipca pakiet podatkowy składa się z trzech odrębnych, ale powiązanych inicjatyw:

Przedstawiony pakiet stanowi pierwszą część kompleksowej i ambitnej agendy podatkowej UE na nadchodzące lata. Komisja będzie również pracować nad nowym podejściem do opodatkowania działalności gospodarczej w XXI wieku, aby sprostać wyzwaniom gospodarki cyfrowej i zapewnić, by wszystkie przedsiębiorstwa wielonarodowe płaciły należyte podatki. W kontekście Europejskiego Zielonego Ładu Komisja przedstawi wnioski mające na celu zapewnienie, aby opodatkowanie przyczyniało się do osiągnięcia do 2050 r. celu UE, jakim jest neutralność klimatyczna. To wieloaspektowe podejście do reformy systemu podatkowego w UE ma na celu uczynienie podatków sprawiedliwszymi, bardziej ekologicznymi i dostosowanymi do nowoczesnej gospodarki, co przyczyni się do długoterminowego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw gospodarki służącej ludziom, powiedział: Teraz bardziej niż kiedykolwiek państwa członkowskie potrzebują bezpiecznych dochodów podatkowych, aby inwestować w obywateli i przedsiębiorstwa, którzy najbardziej tego (takich inwestycji) potrzebują. Jednocześnie musimy zlikwidować przeszkody podatkowe i ułatwić przedsiębiorstwom w UE innowacje, inwestycje i rozwój. Przyjęty dziś [15 lipca 2020 r.] pakiet podatkowy zmierza we właściwym kierunku, przyczyniając się do uczynienia podatków bardziej sprawiedliwymi, przyjaznymi dla podatnika i lepiej dostosowanym do naszego cyfrowego świata.

Paolo Gentiloni, komisarz ds. gospodarki, stwierdził: Sprawiedliwe opodatkowanie to punkt wyjścia, który pomoże naszej gospodarce wyjść z kryzysu. Musimy ułatwić życie w zakresie podatków uczciwym obywatelom i przedsiębiorstwom, a jednocześnie utrudnić je oszustom. Przedstawione wnioski pomogą państwom członkowskim w zabezpieczeniu potrzebnych dochodów, które muszą zainwestować w kapitał ludzki i w infrastrukturę, przy jednoczesnym stworzeniu lepszych warunków podatkowych dla obywateli i przedsiębiorstw w całej Europie.

Więcej informacji

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Q&A

Autor: Komisja Europejska