Przejdź do treści

Wkrótce w Parlamencie: nadzwyczajna sesja plenarna dla przyspieszenia wdrożenia środków do walki z koronawirusem

parlamentW czwartek 26 marca PE odbędzie nadzwyczajne posiedzenie plenarne w celu zatwierdzenia pierwszych środków mających pomóc ludziom i firmom w radzeniu sobie ze skutkami pandemii koronawirusa.

Parlament Europejski w pełni wspiera bezprecedensowe środki podejmowane przez UE, aby pomóc państwom członkowskim w radzeniu sobie z pandemią i łagodzeniu jej skutków. Aby odegrać swoją rolę, Parlament robi wszystko, co w jego mocy, aby przyspieszyć implementację tych inicjatyw.


Podczas sesji 26 marca, posłowie będą debatować i głosować nad następującymi środkami:

  • Inicjatywą inwestycyjną w odpowiedzi na koronawirusa, która udostępni 37 miliardów euro z funduszy spójności dla państw UE na zaradzenie konsekwencjom kryzysu,
  • Wnioskiem ustawodawczym w sprawie rozszerzenia zakresu Funduszu Solidarności UE, aby obejmował również sytuacje kryzysowe związane ze zdrowiem publicznym,
  • Wnioskiem Komisji Europejskiej aby zatrzymać tzw. puste loty spowodowane przez wybuch pandemii Covid-19.

Aby móc wejść w życie, te środki będą również musiały zostać zatwierdzone przez Radę.

Zazwyczaj posłowie do PE muszą być na miejscu, aby głosować, ale z powodu pandemii koronawirusa przyjęto specjalne środki umożliwiające im głosowanie na odległość.

Sesja plenarna 26 marca zastępuje sesję pierwotnie planowaną na 1-2 kwietnia.

Więcej informacji:

Środki zaproponowane przez Komisję Europejską

Porządek obrad

autor: Parlament Europejski