Ruszył nabór na wiosenne staże w Parlamencie Europejskim

Dq18CfwWwAA9PiTOd 1 listopada można składać aplikację na oferowany przez Parlament Europejski program staży im. Roberta Schumana.

O staż im. Roberta Schumana mogą ubiegać się osoby, które:

• mają ukończone 18 lat;
• posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych;
• spełniają wymogi językowe;
• przedstawią aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;
• nie pracowały dłużej niż dwa kolejne miesiące w instytucji lub organie UE;
• w okresie sześciu miesięcy przed rozpoczęciem stażu nie uczestniczyły w programie wizyt naukowych.

 

By złożyć wniosek:

1. Należy założyć konto na stronie staży,
2. Zapoznać się z listą ofert i wybrać interesującą ofertę
3. Załączyć wymagane dokumenty (w języku angielskim):
       • CV (w formacie Europass),
       • list motywacyjny (max. 1 str.)
Aplikacje na staż im. Roberta Schumana się w okresie 1 marca – 31 lipca 2020 r. można składać do 30 listopada 2019 r. 

Staże w Parlamencie Europejskim
Często zadawane pytania

 

autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. Parlamentu Europejskiego