Przejdź do treści

Szansa dla młodych polityków na udział w największym wydarzeniu samorządowym

regions and citiesWielkimi krokami zbliża się Europejski Tydzień Regionów i Miast, który jest najważniejszym europejskim wydarzeniem poświęconym tematyce samorządowej. W tegorocznej edycji dzięki inicjatywie jednego z organizatorów wydarzenia Europejskiego Komitetu Regionów (KR) aktywny udział w imprezie będą mogli wziąć również młodzi politycy szczebla lokalnego lub regionalnego. Gospodarze wydarzenia nie tylko przygotowują dla nich specjalny program, ale także pokryją koszty ich podróży. Zgłoszenia przyjmowane są do 28 czerwca, zaś przyjęcizostaną poinformowani o tym 28 lipca br.

Czym jest Europejski Tydzień Regionów i Miast?

 

Europejski Tydzień Regionów i Miast jest corocznym wydarzeniem, które odbywa się w Brukseli, w trakcie którego przedstawiciele administracji publicznej (na poziomie miejskim i regionalnym), przedstawiciele nauki i eksperci mają okazję wymienić się dobrymi praktykami i wiedzą nt. rozwoju miejskiego i regionalnego. Za organizację imprezy odpowiadają KR wraz z Dyrekcją Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej (DG Regio). Wydarzenie w tym roku odbywać się będzie od 7 do 10 października w Brukseli, a jego trakcie zorganizowanych zostanie ponad 150 konferencji, warsztatów, debat z udziałem m.in. polityków, ekspertów i przedstawicieli świata nauki z ponad 70-ciu państw.

Dlaczego warto, aby młodzi politycy zainteresowali się tym wydarzeniem?

 • Z myślą o młodych politykach przygotowano specjalny program, z którym można się już zapoznać;
 • Europejski Tydzień Regionów i Miast stanowić będzie niepowtarzalną szansę do nawiązania kontaktów z czołowymi politykami europejskimi reprezentującymi poziomy od lokalnego aż do europejskiego;
 • Młodzi przedstawiciele świata polityki zostaną w interesujący sposób uzyskają informacje dotyczące unijnych programów dedykowanych miastom i regionom, a także będą mogli oni uczestniczyć w toczących się dyskusjach;
 • Koszty podróży zostaną zwrócone, a ponadto młodym uczestnikom przyznany zostanie zryczałtowany dodatek pobytowy w wysokości 269 euro.

Kryteria formalne

 • Zainteresowani uczestnictwem w wydarzeniu muszą posiadać mandat polityka wybranego na szczeblu lokalnym lub regionalnym w państwie członkowskim UE;
 • Wiek uczestnika nie może przekraczać 40 lat od pierwszego dnia wydarzenia;
 • Koniecznym jest wypełnienie załącznika do 28 czerwca 2019 r., celem zarejestrowania chęci udziału w wydarzeniu.

Kryteria wyboru

Wybór uczestników zostanie dokonany w oparciu o zachowanie równowagi pomiędzy:\

 • pomiędzy poszczególnymi narodowościami;
 • płcią;
 • przynależnością polityczną;
 • reprezentacją lokalną i regionalną.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. Komisji Europejskiej i Europejskiego Komitetu Regionów