Zaproszenie do składania wniosków w ramach Bio-based Industries Joint Undertaking

Utworzono: środa, 12 czerwiec 2019 12:09
Biuro Wielkopolski w Brukseli

newlogo2Do 4 września 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach inicjatywy Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) w 21 tematach konkursowych w obszarze procesów, produktów, surowców oraz wdrożeń rynkowych wpływających na konkurencyjny przemysł oparty na materiałach pochodzenia biologicznego i zrównoważony rozwój. Budżet konkursu wynosi 135 mln euro.

Czym jest przedsięwzięcie Bio-based Industries Joint Undertaking?Jest to wspólna inicjatywa Unii Europejskiej oraz europejskiego sektora przemysłowego, który reprezentowany jest przez Bio-based Industries Consortium. Przedsięwzięcie przeprowadzane jest w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, funkcjonującego w zakresie programu finansowania badań naukowych oraz innowacji Horyzont 2020.

Jakie rodzaje projektów można składać w ramach konkursu?

W ramach konkursu wyodrębnione są trzy typy projektów: Research and Innovation Actions (RIA), Innovation Actions (IA-FLAGs i DEMOs) oraz Coordination & Support Actions (CSAs)

Kto może wziąć udział w naborze?

Uczestniczyć w naborze konkursu Bio-based Industries Joint Undertaking mogą zarówno jednostki sektora akademickiego (uczelnie publiczne i prywatne), jak również prywatne lub publiczne organizacje badawcze działające na rzecz prowadzenia badań, organizacje międzynarodowe funkcjonujące w Europie, MŚP oraz organizacje o charakterze non-profit.

Ważne terminy:

Ostateczny termin składania wniosków upływa 4 września 2019 r. o godz. 17:00. Na przełomie października i listopada ewaluatorzy poddadzą wnioski ocenom, które zostaną przekazane wnioskodawcom w grudniu br.

Tematy konkursowe:

Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: https://bit.ly/2FVrhPd

Kontakt: W przypadku zainteresowania udziałem w przedsięwzięciu, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli na podstawie Komisji Europejskiej i Bio-based Industries Joint Undertaking.