Nagroda EIC Horizon Prize na wczesne ostrzeganie o epidemiach

horizonnagroda5 milionów euro wynosi ustanowiona przez Komisję Europejską nagroda, która ma pomóc w zapobieganiu przyszłym epidemiom chorób takich, jak malaria, zika, denga lub żółta febra, poprzez opracowanie systemu wczesnego ostrzegania opartego na danych z obserwacji Ziemi.

Horizon Prize przeznaczona na stworzenie systemu wczesnego ostrzegania przed epidemiami to jedna z sześciu nagród, które są częścią pilotażowego projektu Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC), realizowanego w ramach unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020.

Nagroda zostanie przyznana na opracowanie skalowalnego, niezawodnego i opłacalnego systemu wczesnego ostrzegania, wykorzystującego dane z obserwacji Ziemi i inne rodzaje danych geolokalizacyjnych do prognozowania i monitorowania epidemii chorób takich, jak malaria, zika, denga lub żółta febra.

Choroby te są powodowane przez wirusy, bakterie i pasożyty przenoszone przez żywe organizmy (owady) i stanowią ponad 17% wszystkich chorób zakaźnych. Globalizacja podróży i handlu, nieplanowana urbanizacja i wyzwania środowiskowe, takie jak zmiana klimatu, mają znaczący wpływ na przekazywanie chorób.

Zwycięskie rozwiązanie ma stanowić część systemu wczesnego ostrzegania, wesprzeć istniejące działania eliminacyjne i pomóc złagodzić wpływ chorób zakaźnych na skalę lokalną, regionalną i globalną. Oczekuje się, że wykorzysta dane z obserwacji Ziemi z programu Copernicus i z globalnych systemów obserwacji Ziemi (GEOSS), a także dane epidemiologiczne oraz społeczno-ekonomiczne.

Ostateczny termin składania wniosków minie 1 września 2020 r. Więcej informacji, w tym regulamin konkursu, na stronie internetowej EIC.

Autor: Krajowy Punkt Kontakowy Programów Badawczych UE