Rozmowy o Europie z jej mieszkańcami, czyli dialogi obywatelskie w Twoim mieście

logo komisja europejskaCo stanie się z Unią po brexicie? Na co wydawane są środki z budżetu UE? - jak Unia Europejska zamierza walczyć ze smogiem? Te i inne pytania nurtują mieszkańców Unii Europejskiej - mają jednak oni szansę uzyskać odpowiedzi u źródła na frapujące ich kwestie. W jaki sposób? Zachęcamy władze lokalne lub regionalne, a także uniwersytety, szkoły i organizacje pozarządowe do zorganizowania dialogu obywatelskiego, który stanowić będzie okazję do poruszenia tematów i wymiany poglądów z mieszkańcami lub uczniami/studentami na sprawy istotne z perspektywy zarówno lokalnej, jak i europejskiej.

Co to jest dialog obywatelski?

 Dialog obywatelski ma postać dyskusji z publicznością na tematy istotne dla Unii Europejskiej. W debacie udział biorą zazwyczaj przedstawiciele Komisji Europejskiej, ale mogą to być również posłowie do Parlamentu Europejskiego, czy politycy krajowi, regionalni i lokalni. Istotą dialogu europejskiego są dyskusje prelegentów z uczestnikami, w trakcie, których ci drudzy mają szansę zadać dowolne pytanie, czy też powiedzieć, co jej/jego zdaniem mogłoby przyczynić się do poprawy funkcjonowania UE.

Dialogi obywatelskie mogą się odbyć w dowolnym miejscu w Wielkopolsce, zarówno w dużych miastach, małych miejscowościach czy na terenach wiejskich. Warunkiem jest bezpłatny udział publiczności.

Kto może zostać organizatorem:

Organizatorami dialogu obywatelskiego mogą być zarówno władze gminy lub powiatu, ale także organizacje pozarządowe, uniwersytety i szkoły.

Techniczne aspekty organizacji

Debata w trakcie wydarzenia powinna trwać ok. 1,5 h z czego co najmniej połowa czasu musi zostać poświęcona na sesję pytań i odpowiedzi z publicznością. Spotkanie może zostać przeprowadzone w rozmaitej konwencji, np. w formie konferencji, lokalnego wydarzenia lub spotkania w bibliotece.

Jeśli zdecydujecie się Państwo zaprosić przedstawiciela Komisji Europejskiej, instytucja ta opłaca koszty jego przyjazdu i pobytu na miejscu.
Przy zamiarze zaproszenia europosła, należy liczyć się z faktem, że w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego i sezonem urlopowym, dialog obywatelski mógłby odbyć się dopiero od września.
Biuro Wielkopolski w Brukseli oferuje organizatorom dialogów obywatelskich wsparcie w nawiązaniu kontaktów z potencjalnymi prelegentami.

Przykładowe tematy debat, które miały już miejsce:
- Przyszłość jednolitego rynku cyfrowego;
- Unia Europejska i jej sąsiedztwo – czy mamy się czego obawiać?;
- Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej w Unii Europejskiej;
- Dialog obywatelski o przyszłości Europy.

Geneza dialogów obywatelskich:

W 2013 r. (nazywanym Europejskim Rokiem Obywateli) Komisja Europejska podjęła decyzję o powołaniu do życia procesu konsultacji, któremu nadano nazwę dialogów obywatelskich. Data ta nie została wybrana przypadkowo – w tamtym roku upłynęło 20 lat od wdrożenia obywatelstwa unijnego, natomiast w następnym roku miały zostać zorganizowane wybory europejskie. KE przygotowała sprawozdanie dot. unijnego obywatelstwa, w celu analizy oczekiwań społeczności UE. W trakcie sporządzania raportu, zdiagnozowano kilka barier, które utrudniają Europejczykom pełnowymiarowe korzystanie z przypisanych im praw. W rezultacie uznano, iż obywatele UE powinni mieć większą świadomość jak funkcjonuje Unia oraz bardziej zaangażować się w jej aktywność.

Kontakt:

Jeśli są Państwo zainteresowani organizacją dialogów obywatelskich, prosimy o kontakt z Biurem Wielkopolski w Brukseli. Osoba do kontaktu: Marta Raptis, adres mailowy: marta.raptis@wielkopolska.eu

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. Komisji Europejskiej