Uczciwa konkurencja w transporcie lotniczym – Rada popiera wstępne porozumienie

CouncilUE wprowadza w sektorze transportu lotniczego mechanizm, który zapewni uczciwą konkurencję z pozaunijnymi liniami lotniczymi. Ma też pomóc utrzymać warunki sprzyjające wysokiej jakości sieci połączeń lotniczych w UE. Dzisiaj ambasadorowie państw UE zatwierdzili wstępne porozumienie z Parlamentem Europejskim w sprawie reformy, którą uznaje się za niezwykle ważną dla sektora transportu lotniczego. Globalna konkurencja w tym sektorze rośnie, a brakowało dotąd skutecznego narzędzia eliminującego nieuczciwe praktyki handlowe.

UE nareszcie zyskała narzędzie zapewniające zdrową konkurencję między wszystkimi liniami lotniczymi. Powinno to przełożyć się na obniżone ceny i lepsze połączenia dla pasażerów.

--Norbert Hofer, austriacki minister transportu, innowacji i technologii, przewodniczący Rady

Według uzgodnień, w przypadku zarówno kompleksowych umów unijnych, jak i dwustronnych umów o transporcie lotniczym, zawieranych przez państwa UE z krajami pozaunijnymi będzie obowiązywała ta sama procedura wszczynania dochodzeń i przyjmowania środków kompensacyjnych.

Komisja będzie uprawniona do wszczęcia dochodzenia i podjęcia decyzji o środkach kompensacyjnych, jeżeli dana praktyka zakłócająca konkurencję będzie powodować szkody lub wyraźne ryzyko szkody dla unijnych przewoźników lotniczych. W tym drugim przypadku środki kompensacyjne zaczną obowiązywać dopiero wówczas, gdy ryzyko zamieni się w faktyczną szkodę.

Wszystkie środki kompensacyjne – finansowe lub operacyjne – będą przyjmowane w drodze aktu wykonawczego Komisji, ale operacyjne zostaną objęte bardziej rygorystyczną procedurą.

Proponowanym rozporządzeniem (po jego oficjalnym przyjęciu) zastąpione zostanie rozporządzenie, które już obowiązuje, ale ma pewne braki i nigdy nie było stosowane w praktyce. Nie istnieją obecnie międzynarodowe ramy w kontekście Światowej Organizacji Handlu (WTO) czy Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), które regulowałyby konkurencję wśród przewoźników lotniczych.\

Procedura i dalsze kroki

Porozumienie z 20 listopada zatwierdzili ambasadorowie na posiedzeniu Komitetu Stałych Przedstawicieli. Uzgodniony tekst zweryfikują najpierw prawnicy lingwiści. Następnie formalnie przyjmie go Parlament, a potem Rada. Przyjęte rozporządzenie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE. Wejdzie w życie 20 dni po publikacji.

Uczciwa konkurencja w transporcie lotniczym

Autor: Rada Europejska