Szerszy i lepszy Erasmus+: Rada ustaliła stanowisko

ErasmusRada wypracowała dzisiaj stanowisko (częściowe podejście ogólne) w sprawie programu Erasmus+ na lata 2021–2027. Proponowane rozporządzenie pozwoli skorzystać z oferty edukacyjnej w Europie i w świecie większej liczbie osób niż dzisiaj. Obejmie też wszystkie szczeble kształcenia i szkolenia. Aby zwrócić uwagę na inkluzywny charakter programu, Rada zachowała jego obecną nazwę: Erasmus+. Dzisiejsze porozumienie nie obejmuje budżetowych aspektów proponowanego rozporządzenia, ponieważ ostateczne kwoty będą zależeć od zgody w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych.

Erasmus+ to inwestowanie w ludzi. Dzięki szerszej mobilności edukacyjnej i wymianom program jeszcze bardziej przyczyni się do rozwoju osobistego, edukacyjnego i zawodowego wielu osób. To także ważny czynnik wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Europie.

--Heinz FASSMANN, austriacki minister edukacji, nauki i badań

Program Erasmus+ jest kluczowy dla powstającego europejskiego obszaru edukacji. W grudniu 2017 r. przywódcy UE zaapelowali, by zintensyfikować mobilność i wymiany, m.in. poprzez znacznie wzmocniony, inkluzywny i poszerzony program Erasmus+. Nowe rozporządzenie jest odpowiedzią na ten apel:

  • oferuje mobilność edukacyjną rekordowej liczbie osób
  • zwiększa dostępność programu dla osób o mniejszych szansach
  • zwiększa dostępność programu dla małych organizacji oddolnych
  • pozwala programowi zachować zintegrowany charakter, gdyż obejmuje wszystkie konteksty edukacyjne: formalny, pozaformalny i nieformalny.

Kontekst

Erasmus jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej udanych programów UE. Od momentu swojego powstania 30 lat temu pozwolił ponad 9 milionom osób studiować, pracować lub odbyć wolontariat za granicą. Co roku w ramach programu powstaje ponad 2000 partnerstw transnarodowych.

Co dalej?

Porozumienie wypracowane przez Radę posłuży jako punkt wyjścia w przyszłych negocjacjach z Parlamentem Europejskim. Decyzja o środkach finansowych na program Erasmus+ w okresie 2021–2027 będzie zależeć od porozumienia w sprawie następnych wieloletnich ram finansowych.

Autor: Rada Unii Europejskiej