UE chce zwiększyć swobodny przepływ towarów dzięki ich powszechniejszemu wzajemnemu uznawaniu

en positive horizontal logotype rgb 002Prezydencja austriacka wypracowała dziś wstępne porozumienie z Parlamentem Europejskim w sprawie środków ułatwiających obrót towarami w UE. Nowe przepisy usprawnią i rozszerzą stosowanie zasady wzajemnego uznawania.

 

"Szersze zastosowanie zasady wzajemnego uznawania jest dobre dla producentów, dobre dla handlowców i dobre dla konsumentów. Nowe przepisy będą oznaczać mniej biurokracji, więcej szans biznesowych, szerszy wybór i bardziej konkurencyjne ceny"

-Margarete Schrambök, austriacka minister spraw cyfrowych i gospodarczych

Zasada wzajemnego uznawania ma być stosowana sprawniej, gdyż proponowane rozporządzenie:

  • doprecyzowuje zakres wzajemnego uznawania. Dzięki temu firmy i organy krajowe zyskają większą pewność prawną, kiedy można zasadę tę zastosować

  • wprowadza oświadczenie o wzajemnym uznawaniu. Dzięki niemu łatwiej będzie wykazać, że towary zostały już legalnie wprowadzone do obrotu w państwie UE. Podmioty gospodarcze mogłyby stosować takie oświadczenie w ramach oceny danych towarów
  • ustanawia mechanizm rozwiązywania problemów oparty na sieci SOLVIT. Ma on zapewnić praktyczne rozwiązania w razie sporów o to, czy decyzja administracyjna odmawiająca dostępu do rynku lub ograniczająca ten dostęp jest zgodna z zasadą wzajemnego uznawania
  • ulepsza współpracę administracyjną poprzez punkty kontaktowe ds. produktów i szersze korzystanie z technologii IT. Dzięki temu wzrosnąć ma wymiana informacji i pogłębić się zaufanie między organami krajowymi
  • przewiduje możliwość wsparcia finansowego ze strony UE na tworzenie wyżej wspomnianych mechanizmów w ramach nowych przepisów.

Gdy Rada i Parlament formalnie przyjmą proponowane rozporządzenie i wejdzie ono w życie, nowe przepisy zaczną obowiązywać 12 miesięcy później.

Co dalej?

Zanim rozporządzenie zostanie formalnie przyjęte, Parlament Europejski i Rada muszą zatwierdzić wstępne porozumienie.

W obecnej sytuacji prawnej firmy nie mogą skutecznie polegać na zasadzie wzajemnego uznawania, kiedy wchodzą na nowe rynki w innych państwach UE. Towarom legalnie wprowadzonym do obrotu w jednym państwie UE nadal czasem bez powodu odmawia się dostępu do rynku w innym państwie UE. W związku z tym firmy, gdy próbują wejść na nowy rynek, mają w zwyczaju dostosowywać swoje towary do odmiennych wymogów takiego rynku. Generuje to niepotrzebne koszty i opóźnienia.

Zasada wzajemnego uznawania wynika z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To jeden ze sposobów, dzięki któremu możliwy jest swobodny przepływ towarów na rynku wewnętrznym. W myśl zasady wzajemnego uznawania państwo członkowskie nie może zabronić sprzedaży na swoim terytorium produktów, które zostały legalnie wprowadzone do obrotu w innym państwie członkowskim, nawet jeśli produkty te powstały zgodnie z innymi przepisami technicznymi niż produkty lokalne. Jedynym wyjątkiem od tej zasady są ograniczenia wynikające z uzasadnionego interesu publicznego, proporcjonalne do realizowanych celów.

Projekt nowego rozporządzenia Komisja przedstawiła 19 grudnia 2017 r. jako element pakietu towarowego, na który składa się jeszcze proponowane rozporządzenie o przepisach i procedurach dotyczących przestrzegania i egzekwowania unijnej legislacji harmonizacyjnej w zakresie towarów.

Autor: Rada Europejska