Wizyta studyjna członków Komisji Budżetowej w Luksemburgu

 luksemburg2

W dniach 13-15 marca br. przedstawiciele Komisji Budżetowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego odbyli wizytę studyjną w Luksemburgu. Głównym celem było zapoznanie się ze strukturą, funkcjonowaniem i działalnością Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO), Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Podczas wizyty grupa spotkała się m.in. z polskim audytorem Januszem Wojciechowskim, prof. Markiem Safjanem, sędzią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) oraz Maciejem Szpunarem, rzecznikiem generalnym w ETS. Wizyta została zorganizowana została przez Kancelarię Sejmiku Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Biurem Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli.

 

W Europejskim Trybunale Obrachunkowym radni zapoznali się z organizacją pracy ETO podzielonego na pięć izb tematycznych. Polski audytor, Janusz Wojciechowski, który pracuje w izbie zajmującej się zrównoważonym wykorzystaniem zasobów naturalnych, przedstawił procedury oraz przykłady przeprowadzonych pod jego nadzorem kontroli, a także ich skutki. Druga seria spotkań odbyła się w Europejskim Banku Inwestycyjnym, w którym gości powitał Rafał Rybacki, szef polskiej sekcji kredytowej ds. projektów sektora publicznego. Polski przedstawiciel opowiedział o działalności EBI w Polsce oraz o instrumencie finansowym JESSICA, który jest inicjatywą wspólnego europejskiego wsparcia na rzecz trwałych inwestycji na obszarach miejskich. Wielkopolska była pierwszym regionem, który rozpoczął jego wdrażanie.

luksemburg1

Członkowie Komisji Budżetowej spotkali się również z polskimi przedstawicielami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości: z profesorem Markiem Safjanem, sędzią Europejskiego Trybunału Europejskiego oraz Maciejem Szpunarem, rzecznikiem generalnym, a także sędziami Sądu I instancji,  Krystyną Kowalik-Bańczyk i Niną Półtorak. Reprezentanci ETS opowiedzieli o roli, kompetencjach tej europejskiej instytucji oraz o przykładach orzeczeń i ich wpływie na prawo krajowe w państwach członkowskich.

W wizycie udział wzięli:
Wojciech Jankowiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego; Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego; Mirosława Rutkowska-Krupka – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego; Waldemar Witkowski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego; Jan Grzesiek – Przewodniczący Komisji Budżetowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego; Ryszard Grobelny – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego; Jarosław Berendt – członek Komisji Budżetowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego; Zbigniew Czerwiński – członek Komisji Budżetowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego; Ryszard Taciak – Dyrektor Kancelarii Sejmiku oraz inni przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli