mt_ignore

Nagroda Europa Nostra 2018 – czas na zgłaszanie kandydatów

2017 HA BEL Erfgoedplus 780x520Nagroda Unii Europejskiej – Europa Nostra Awards to najwyższe wyróżnienie na szczeblu europejskim w dziedzinie dziedzictwa kulturowego. Jest ona przyznawana w uznaniu zasług za najlepsze osiągnięcia w takich obszarach jak zachowywanie dziedzictwa kulturowego, badania, serwisy specjalne jak również edukacja, szkolenia oraz podnoszenie świadomości. W 2018 r. Europa Nostra Awards będzie jednym z głównych wydarzeń promujących kluczowe cele Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.

Podczas tegorocznej edycji zostanie nagrodzonych maksymalnie 30 wybitnych osiągnięć w dziedzinie dziedzictwa kulturowego. Spośród nich, 7 laureatów otrzyma również Grand Prix oraz 10 000 euro nagrody pieniężnej, a jeden z projektów – wybrany w głosowaniu internetowym - zostanie uhonorowany nagrodą publiczności. Zgłoszenia można przesyłać do 1 października 2017 r.

Przy ocenie projektów będzie przede wszystkim brany pod uwagę ich wymiar europejski, w tym:

  • współpraca pomiędzy organizacjami lub jednostkami na poziomie dwóch lub więcej krajów europejskich;
  • wkład w rozwój tożsamości europejskiej lub europejskiej spójności społecznej;
  • wzbogacenie i pogłębienie symbolicznych znaczeń oraz wartości estetycznych wywodzących się z  tradycji europejskiej.

Ceremonia wręczenia nagrody Europa Nostra, w której udział wezmą wszyscy zwycięzcy, odbędzie się w czerwcu 2018 roku w Berlinie. Będzie to kluczowe wydarzenie podczas Europejskiego Szczytu Dziedzictwa Kulturowego organizowanego przez Europa Nostra - główną organizację europejską skupioną wokół dziedzictwa, Pruską Fundację Dziedzictwa Kulturowego (Prussian Cultural Heritage Foundation) i Niemiecki Komitet Dziedzictwa Kulturowego (German Cultural Heritage Committee).

Więcej informacji: europeanheritageawards.eu.

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli na podstawie europanostra.org