Zaproszenie do składania wniosków do projektu w dziedzinie zdrowia

innolab 0

 

INNOLABS jest projektem finansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020, nabór wniosków INNOSUP-2015. Jego zadaniem jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, a także indywidualnych przedsiębiorców w opracowywaniu nowych produktów, usług i procesów w dziedzinie zdrowia.

 Projekt ma na celu wspieranie pomysłów opartych na:

  • połączeniu technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  • ekologii,
  • zdrowiu i obszarach z zakresu medycyny dotyczących starzenia się społeczeństwa,
  • obszarach wiejskich i potrzebach społecznych na tych terenach,

Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie innowacyjnych projektów w zakresie zindywidualizowanej opieki zdrowotnej będzie trwał od 1 czerwca do 30 września.

Wybranych zostanie maksymalnie 25 pomysłów małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców, które otrzymają wsparcie finansowe.

Więcej informacji na stronie Innolabs.

Oprac. BIWW na podstawie errin.eu