Przejdź do treści

Konferencja w sprawie przyszłości Europy: uruchomienie wielojęzycznej platformy cyfrowej

  Zarząd Konferencji w sprawie przyszłości Europy, w którego skład wchodzą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej, uruchamia...

Pomoc państwa: Komisja przyjmuje zmienione wytyczne w sprawie pomocy regionalnej

Komisja Europejska przyjęła zmienione wytyczne UE w sprawie regionalnej pomocy państwa („wytyczne w sprawie pomocy regionalnej”). Jest to zbiór zasad, na podstawie...

Europejski Korpus Solidarności (2021–2027): pierwsze zaproszenie do składania wniosków dotyczących wsparcia działań wolontariackich młodzieży

Komisja ogłosiła dziś pierwsze zaproszenie do składania wniosków w ramach nowego Europejskiego Korpusu Solidarności na lata 2021–2027. Europejski Korpus Solidarności wspiera młodych...

Aktualności

Jesteś studentem dziennikarstwa lub jego absolwentem? Weź udział w naborze do programu Youth4Regions i przyjedź do Brukseli!

youth 4 regionssKrótko o programie Youth4Regions

Program Youth4Regions powstał w 2017 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej, by umożliwiać studentom dziennikarstwa i jego absolwentom poznawanie działań Unii Europejskiej mających na celu wzmacnianie spójności gospodarczej oraz społecznej poprzez zmniejszanie różnic w poziomach rozwoju pomiędzy regionami UE.

Co oferują organizatorzy programu?

- uczestnictwo w warsztatach z zakresu dziennikarstwa i unijnej polityki spójności;

- możliwość objęcia opieką mentorską przez uznanego krajowego dziennikarza;

- sposobność współpracy z doświadczonymi dziennikarzami w trakcie Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2021, który jest największym corocznym wydarzeniem poświęconym polityce spójności organizowanym przez Komisję Europejską i Europejski Komitet Regionów;

- wizyty w instytucji unijnych i w siedzibie mediów UE;

-  możliwość uczestnictwa w charakterze dziennikarza w trakcie wizyt prasowych przedstawicieli KE w państwach członkowskich;

- koszty zakwaterowania i podróży zostaną pokryte przez KE.

Jakie kryteria muszą spełniać aplikujący?  

- zainteresowanie tematyką wykorzystywania funduszy UE w zamieszkiwanym regionie;

- doświadczenie dziennikarskie (status studenta dziennikarstwa lub maksymalnie 2 lata doświadczenia zawodowego);

- posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub państwa sąsiedniego;

- wiek od 18 do 30 lat;

- gotowość do wyjazdu do Brukseli w okresie 10-15 października 2021 r.;

- brak uczestnictwa we wcześniejszych edycjach programu Youth4Regions.

Jak wziąć udział w konkursie Yout4Regions?

- aplikujący zobowiązani są wypełnić formularz, który znajduje się tu;

- aplikujący muszą przesłać krótki artykuł (2500-6250 słów) lub krótki reportaż wideo (2-3 min) przedstawiający projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (również Interreg) lub Fundusz Spójności. Aplikujący zobowiązani są wybrać jeden z poniższych tematów:

-  Sprawiedliwa Europa: polityka spójności na rzecz sprawiedliwego przejścia do neutralności klimatycznej;

- Zielona Europa: polityka spójności na rzecz intermodalnej mobilności;

- Spójność na rzecz odbudowy: wspólne zwycięstwo nad pandemią;

- Europa blisko obywateli: zaangażowanie młodzieży. 

Uwaga: Projekty można przesyłać we wszystkich 24 językach urzędowych UE, w tym w j. polskim. Organizatorzy zastrzegają, że w przypadku wyboru reportażu wideo należy dołączyć krótkie streszczenie w j. angielskim.

Ważne daty

- zainteresowani mogą wysyłać zgłoszenia do 12 lipca 2021 r.;

- wyniki naboru ogłoszone zostaną 9 sierpnia 2021 r.

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. KE