Przejdź do treści

Konferencja w sprawie przyszłości Europy: uruchomienie wielojęzycznej platformy cyfrowej

  Zarząd Konferencji w sprawie przyszłości Europy, w którego skład wchodzą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej, uruchamia...

Pomoc państwa: Komisja przyjmuje zmienione wytyczne w sprawie pomocy regionalnej

Komisja Europejska przyjęła zmienione wytyczne UE w sprawie regionalnej pomocy państwa („wytyczne w sprawie pomocy regionalnej”). Jest to zbiór zasad, na podstawie...

Europejski Korpus Solidarności (2021–2027): pierwsze zaproszenie do składania wniosków dotyczących wsparcia działań wolontariackich młodzieży

Komisja ogłosiła dziś pierwsze zaproszenie do składania wniosków w ramach nowego Europejskiego Korpusu Solidarności na lata 2021–2027. Europejski Korpus Solidarności wspiera młodych...

Aktualności

Urząd ds. gotowości i reagowania na wypadek stanu zagrożenia zdrowia (HERA): Komisja Europejska rozpoczyna konsultacje publiczne

logo komisja31 marca Komisja rozpoczęła internetowe konsultacje publiczne w sprawie urzędu ds. gotowości i reagowania na wypadek stanu zagrożenia zdrowia (HERA). Jednym z elementów reakcji UE na pandemię COVID-19 i silnej Europejskiej Unii Zdrowotnej jest poprawa zdolności i gotowości Europy do reagowania na transgraniczne zagrożenia zdrowia i sytuacje nadzwyczajne.

Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, stwierdziła: Pandemia COVID-19 ujawniła luki w naszej zbiorowej gotowości i zdolności reagowania. Unijny urząd ds. gotowości i reagowania na wypadek stanu zagrożenia zdrowia (HERA) stanowi zasadniczy element rozwiązania, którego potrzebujemy, aby przygotować się lepiej i szybciej reagować na kolejny kryzys zdrowotny. HERA wzmocni nasze zdolności w zakresie prognoz, przygotowania, przewidywania i reagowania. Będziemy bardzo uważnie słuchać opinii zainteresowanych stron, aby zagwarantować, że urząd umożliwi jak najszybsze sprostanie obecnym i przyszłym wyzwaniom. Przygotujemy również ambitny wniosek, dzięki któremu HERA stanie się silnym filarem Europejskiej Unii Zdrowotnej.

Konsultacje są otwarte przez sześć tygodni od 31 marca i składają się z pytań dotyczących:

  • unijnych ram w zakresie opracowywania, produkcji i wdrażania medycznych środków przeciwdziałania;
  • ocen zagrożenia i ryzyka o charakterze zapobiegawczym;
  • dynamiki rynku i łańcucha dostaw;
  • opracowywania i finansowania nowych środków zaradczych w sytuacji kryzysowej;
  • wpływu, roli, zakresu i koordynacji przyszłego urzędu HERA.

Kontekst

Jak ogłosiła przewodnicząca Ursula von der Leyen w swoim orędziu o stanie Unii we wrześniu 2020 r., HERA jest częścią Europejskiej Unii Zdrowotnej. Zapewni ona specjalną strukturę do celów badań, produkcji i wdrażania medycznych środków przeciwdziałania podczas kryzysu zdrowotnego o podłożu naturalnym lub będącego skutkiem zamierzonych działań. HERA mogłaby wykorzystywać prognozowanie, nadzór i badania rynku do planowania i koordynowania medycznych środków przeciwdziałania.

W ramach przygotowań nowego urzędu ds. gotowości i reagowania na wypadek stanu zagrożenia zdrowia, w dniu 17 lutego Komisja uruchomiła nowy europejski plan gotowości do obrony biologicznej przed wariantami COVID-19 pod nazwą „Inkubator HERA”. HERA będzie rozbudowywać działania zapoczątkowane przez inkubator i stworzy stałą strukturę dla modelowania ryzyka, globalnego nadzoru, transferu technologii, zdolności produkcyjnych, mapowania ryzyka w łańcuchu dostaw, elastyczności zdolności produkcyjnej oraz badań i rozwoju w dziedzinie szczepionek i medycyny.

Dalsze kroki

Konsultacje potrwają 6 tygodni, do 12 maja 2021 r.

Równolegle z konsultacjami Komisja przeprowadzi również rozmowy z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami.

Dokładny zakres kompetencji HERA zostanie przedstawiony we wniosku ustawodawczym jeszcze w tym roku. Komisja uwzględni otrzymane informacje zwrotne przed sfinalizowaniem wniosku ustawodawczego.

Dodatkowe informacje

Otwarte konsultacje publiczne

Europejska Unia Zdrowotna

Autor: Komisja Europejska