Przejdź do treści

Jaka powinna być 12. Europejska konferencja poświęcona komunikacji publicznej EuroPCom? – wyraź swoje zdanie!

Chcesz mieć wpływ na kształt największej europejskiej konferencji nt. komunikacji publicznej? Czy wiesz jakie są  wyzwania i potrzeby komunikacji UE...

Budowanie przyszłości odpornej na zmianę klimatu – nowa unijna strategia przystosowania się do zmiany klimatu

Komisja Europejska przyjęła dziś nową Strategię UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, w której nakreślono, jak przygotować się...

Młodzi Demokratycznie Wybrani Politycy – trwa nabór do programu!

    Rozpoczął się nabór wniosków o przystąpienie do programu Młodzi Demokratycznie Wybrani Politycy (ang. Young Elected Politician Programme). Inicjatywa skierowana jest...

Aktualności

Konkurs Regiostars Awards 2021 rozpoczęty!

regiostars visualKomisja Europejska ogłosiła XIV edycję konkursu na najlepsze projekty polityki spójności w Unii Europejskiej. Zgłoszenia są przyjmowane do 9 maja 2021 r. Zapraszamy do udziału!

Tytuły i nagrody są przyznawane projektom w 5 głównych kategoriach. O przyznaniu dodatkowej nagrody decyduje publiczność w internetowym głosowaniu na ulubione przedsięwzięcie.

W 2021 r. wśród ww. kategorii znalazły się:

1. INTELIGENTNA Europa: zwiększenie konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw w środowisku cyfrowym (SMART Europe: Increasing the competitiveness of local businesses in a digital world)

2. ZIELONA Europa: ekologiczne i odporne społeczności w obszarach miejskich i wiejskich (GREEN Europe: Green and resilient communities in urban and rural setting)

3. SPRAWIEDLIWA Europa: wspieranie włączenia społecznego i przeciwdziałania dyskryminacji (FAIR Europe: Fostering inclusion and anti-discrimination)

4. ZURBANIZOWANA Europa: promowanie ekologicznych, zrównoważonych i opartych na obiegu zamkniętym systemów żywnościowych w miejskich obszarach funkcjonalnych (URBAN Europe: Promoting green, sustainable and circular food systems in functional urban areas)

5. TEMAT ROKU: zwiększanie mobilności ekologicznej w regionach - Europejski Rok Kolei 2021 (TOPIC OF THE YEAR: Enhancing green mobility in the regions: European Year of Rail 2021)

KE zaprosi finalistów do udziału w sesjach szkoleniowych na temat komunikacji w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2021 w październiku br.

Zwycięzcy REGIOSTARS Awards 2021 otrzymają płatne partnerstwo medialne o wartości 5 000 euro. Bliższe informacje na temat kategorii i kryteriów znajdują się w Podręczniku dla uczestników:

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/projects/regiostars/doc/regiostars/2021/regiostars_guide_applicants_2021_en.pdf

Internetowa platforma zgłoszeniowa https://regiostarsawards.eu/ jest otwarta od 9 lutego do 9 maja 2021 r.

Uwaga!
Zainteresowanych udziałem w Konkursie beneficjentów prosimy o kontakt e‑mail: promocja.wrpo@wielkopolskie.pl celem uzyskania rekomendacji Instytucji Zarządzajacej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020.

Z jednego programu można zgłosić maksymalnie 5 projektów, jeśli ich realizacja rozpoczęła się po 1 stycznia 2007 r.

Uroczysta ceremonia REGIOSTARS, podczas której zostaną wręczone nagrody w pięciu kategoriach tematycznych oraz nagroda publiczności planowana jest w grudniu 2021 r. w Chorwacji.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/#

autor: WRPO