Przejdź do treści

Ku europejskiemu obszarowi edukacji i lepszej edukacji cyfrowej

Komisja Europejska przyjęła 30 września dwie inicjatywy, które zwiększą wkład kształcenia i szkolenia w odbudowę UE po kryzysie związanym z...

Nowa europejska przestrzeń badawcza

Komisja Europejska przyjęła wczoraj komunikat dotyczący nowej europejskiej przestrzeni badawczej na rzecz badań naukowych i innowacji. Nowa europejska przestrzeń badawcza będzie oparta na...

Polskie lotniska dostaną wsparcie

Zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy o wartości 142 mln złotych (około 32 mln...

Aktualności

Nowe SELFIE dla wsparcia nauczania zdalnego – rejestracja otwarta dla szkół!

 

 selfie logoKomisja Europejska uruchomiła 12 sierpnia nową, ulepszoną wersję SELFIE: narzędzia autorefleksji celem pomocy szkołom podstawowym, średnim i zawodowym w jak najlepszym wykorzystaniu technologii cyfrowych do nauczania. W kontekście ponownego otwierania się szkół w całej Europie, SELFIE zostało zaktualizowane, aby pomóc im zastanowić się, jak dobrze radzą sobie z nauczaniem zdalnym podczas pandemii COVID-19 oraz zaplanować nowy rok szkolny w oparciu o potrzeby uczniów i nauczycieli.

Mariya Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży, odpowiedzialna za Wspólne Centrum Badawcze, powiedziała: „Pandemia koronawirusa spowodowała największe zakłócenia w obszarze edukacji w najnowszej historii Europy, a większość nauczania i uczenia się przeniosła się do Internetu. Dla wielu nauczycieli i uczniów był to pierwszy raz, kiedy w pełni wykorzystywali w ten sposób technologie cyfrowe. Zaktualizowane narzędzie SELFIE pomoże szkołom zastanowić się, jak sobie radzą i jakie działania mogą podjąć, aby jak najlepiej wykorzystać te technologie i zmaksymalizować możliwości uczenia się dla naszych dzieci.”

SELFIE (ang. Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies; autorefleksja nt. efektywnego uczenia się poprzez wspieranie korzystania z innowacyjnych technologii edukacyjnych) jest bezpłatne, łatwe w użyciu i konfigurowalne. Każda zainteresowana szkoła może zarejestrować się na platformie i uruchomić SELFIE. Narzędzie gromadzi anonimowe opinie od uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół, aby stworzyć krótkie zestawienie mocnych i słabych stron szkoły jeśli chodzi o korzystanie z technologii cyfrowych. Od momentu jego uruchomienia w 2018 roku, z SELFIE skorzystało ponad 7 000 szkół i prawie 700 000 użytkowników z 57 krajów. Narzędzie jest dostępne w 31 językach, w tym we wszystkich 24 językach UE.

SELFIE to jedno z 11 działań Komisji Europejskiej w ramach Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej, który jest obecnie aktualizowany na podstawie konsultacji publicznych, aby wyciągnąć wnioski z kryzysu COVID-19 i wspierać edukację i szkolenia poprzez długoterminową transformację cyfrową. Więcej informacji na temat nowej wersji SELFIE można znaleźć na stronie internetowej Wspólnego Centrum Badawczego.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. Komisji Europejskiej