Przejdź do treści

Ku europejskiemu obszarowi edukacji i lepszej edukacji cyfrowej

Komisja Europejska przyjęła 30 września dwie inicjatywy, które zwiększą wkład kształcenia i szkolenia w odbudowę UE po kryzysie związanym z...

Nowa europejska przestrzeń badawcza

Komisja Europejska przyjęła wczoraj komunikat dotyczący nowej europejskiej przestrzeni badawczej na rzecz badań naukowych i innowacji. Nowa europejska przestrzeń badawcza będzie oparta na...

Polskie lotniska dostaną wsparcie

Zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy o wartości 142 mln złotych (około 32 mln...

Aktualności

Zwiększenie świadomości obywateli nt. wartości demokratycznych UE – nabór wniosków otwarty!

 
 

parlament europejskiParlament Europejski ogłosił zaproszenie do składania wniosków mających na celu podniesienie świadomości obywateli na temat roli i wartości demokratycznych UE. Ten cel ma zostać osiągnięty poprzez promowanie zaangażowania obywateli za pośrednictwem trzech różnych ścieżek: zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego, zaangażowania społeczności i zaangażowania młodzieży.

Oczekiwane rezultaty podejmowanych działań to podniesienie świadomości na temat roli i wartości demokratycznych Parlamentu Europejskiego jako głosu obywateli UE oraz głębsze z nimi współdziałanie, w szczególności za pośrednictwem społeczności together.eu (wspolnie.eu).

Społeczność together.eu to ogólnoeuropejska społeczność obywateli powołana z inicjatywy Parlamentu Europejskiego w celu utrzymywania stałego dialogu między PE a obywatelami UE, wspierania tożsamości europejskiej i demokratycznego zaangażowania oraz zbudowania kanału komunikacyjnego i dostarczania informacji obywatelom. Każda zainteresowana osoba może stać się częścią tej społeczności, rejestrując się na stronie together.eu i przestrzegając kodeksu postępowania.

Kategorie działań w ramach naboru obejmują:

  1. Zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego;
  2. Organizację lokalnego Europejskiego Spotkania Młodzieży dla wsparcia zaangażowania młodzieży;
  3. Zaangażowanie młodzieży w Konferencję w sprawie przyszłości Europy.

W zależności od kategorii działań, w naborze mogą brać udział (1) krajowe lub ogólnoeuropejskie organizacje non-profit, których celem jest promowanie wartości europejskich na poziomie krajowym lub ogólnoeuropejskim, (2) krajowe organizacje profit i non-profit oraz (3) ogólnoeuropejskie młodzieżowe organizacje non-profit.

Działania mają być kierowane przede wszystkim do tych obywateli UE, którzy stali się bardziej wymagający w stosunku do Unii Europejskiej, szczególnie od czasu wybuchu pandemii COVID-19, jak i do tych obywateli, którzy wykazują pewne zainteresowanie sprawami UE. Szczególna uwaga powinna być zwrócona na dotarcie do społeczności mniejszościowych i obywateli, co do których istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, iż są już w jakiś sposób zaangażowani w działania UE.

Niniejszy nabór wniosków dysponuje orientacyjnym budżetem w wysokości 3,3 mln euro. Projekty wyróżnione w naborze otrzymają dofinansowanie o wartości do 80% kwalifikowalnych kosztów działania.

Nabór pozostanie otwarty do 30 września 2020 r.

Więcej informacji na temat naboru w j. angielskim znajduje się w ogłoszeniu COMM/SUBV/2020/E. Wszystkie dokumenty związane z naborem można znaleźć na tej stronie w sekcji „Call for proposals COMM/SUBV/2020/E”.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. Parlamentu Europejskiego