Przejdź do treści

Ku europejskiemu obszarowi edukacji i lepszej edukacji cyfrowej

Komisja Europejska przyjęła 30 września dwie inicjatywy, które zwiększą wkład kształcenia i szkolenia w odbudowę UE po kryzysie związanym z...

Nowa europejska przestrzeń badawcza

Komisja Europejska przyjęła wczoraj komunikat dotyczący nowej europejskiej przestrzeni badawczej na rzecz badań naukowych i innowacji. Nowa europejska przestrzeń badawcza będzie oparta na...

Polskie lotniska dostaną wsparcie

Zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy o wartości 142 mln złotych (około 32 mln...

Aktualności

Działalność UE w zakresie polityki regionalnej i miejskiej w 2019 r.

Działalność UE w zakresie polityki regionalnej i miejskiej w 2019 r. fotoDyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) Komisji Europejskiej opublikowała na początku tego tygodnia broszurę podsumowującą swoją działalność w 2019 r.

DG REGIO oferuje fachową wiedzę w zakresie przemian, transformacji strukturalnej i wdrażania polityki regionalnej i miejskiej. Jej budżet ma pomagać przekształcać priorytety Unii Europejskiej w rezultaty, które zmieniają życie ludzi na lepsze.

Marc Lemaître, Dyrektor Generalny DG REGIO, stwierdził: „Polityka spójności odgrywa kluczową rolę w przyszłości Europy. Jest w pierwszej linii jeśli chodzi o reagowanie na kryzys COVID-19 i stanowi główny filar pakietu odbudowy. W dłuższej perspektywie będzie ona podstawą Zielonego Ładu dla wszystkich regionów, bez pozostawiania nikogo w tyle.”

Oprócz broszury podsumowującej, DG REGIO opublikowała wcześniej sprawozdanie roczne ze swojej działalności w 2019 r. Zawiera ono więcej szczegółów i informacji na temat wyników, zarządzania i budżetu DG REGIO w ubiegłym roku. W kontekście obecnych i przyszłych zadań Dyrekcji, sprawozdanie podkreśla w jaki sposób polityka spójności wspiera europejskie regiony i ludzi w stawianiu czoła wyzwaniom cyfrowej rewolucji i zielonej gospodarki neutralnej dla klimatu. Dokument zwraca również uwagę na rolę DG REGIO jako źródła fachowej wiedzy i wsparcia w zakresie przemian i transformacji strukturalnych. W tym kontekście, sprawozdanie pokazuje dlaczego polityka spójności powinna być traktowana jako kluczowe narzędzie dla rozwiązywania obecnych wyzwań w Europie.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej